ยืนยัน รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ 3-12 พค.นี้ แต่ไม่สอบออนไลน์แน่นอน

2099

ยืนยัน รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ออนไลน์ 3-12 พค.นี้ แต่ไม่สอบออนไลน์แน่นอน

นายณัฏ​ฐ​พล​ ที​ป​สุวรรณ​ รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ​การศึกษา​ขั้นพื้นฐาน​ ครั้งที่ 4/2563  โดยที่ประชุมรับทราบแนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.​ ในสถานการณ์​การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งจะมีการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ระหว่างวันที่ 3 -​ 12 พฤษภาคม​ 2563 ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ พร้อมทั้งมีการกำหนดรูปแบบการตรวจสอบข้อมูล และเอกสารประกอบการสมัครอย่างชัดเจน คาดว่าจะสามารถจัดสอบได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม หรือต้นเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ จะมีการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้า

สำหรับวิธีการสอบคัดเลือกนั้น จะมีการจัดห้องสอบและสถานที่สอบ โดยไม่มีการสอบผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยการจัดห้องสอบอาจจะใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่สอบ ห้องละไม่เกิน 20 คน หรือใช้อาคารอเนกประสงค์และห้องประชุมใหญ่ โดยจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามมาตรการ Social Distancing สวมหน้ากากอนามัย รวมทั้งมีมาตรการเฝ้าระวัง และคัดกรองก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์​การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนั้นด้วย

ส่วนการมอบตัว ของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน​ 2563 เพื่อให้ทันเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม​ 2563

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการ​จะทำการทดสอบระบบการเรียนออนไลน์ และเรียนผ่านโทรทัศน์​ในช่วงเดือนพฤษภาค​มนี้ โดยทราบดีว่าในบางพื้นที่ อาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการรับสัญญาณ จึงต้องมีแนวทางในการรับมือ และสร้างความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละพื้นที่

#update หนังสือแจ้งเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ “แนวทางการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563” https://moe360.blog/2020/04/17/แนวทางการรับนักเรียน/

#ข่าวจริงประเทศไทย #กระทรวงศึกษาธิการ #โควิด19