Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผยช่องทางการติดต่อ "สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่" หลังมีคำสั่งขยายเวาปิดสำนักงานไปจนถึง 30 เม.ย. 63

เผยช่องทางการติดต่อ “สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่” หลังมีคำสั่งขยายเวาปิดสำนักงานไปจนถึง 30 เม.ย. 63

-

เผยช่องทางการติดต่อ “สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่” หลังมีคำสั่งขยายเวาปิดสำนักงานไปจนถึง 30 เม.ย. 63

    จากกรณีที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้มีคําสั่งเรื่องให้งดการให้บริการ ในงานบริการบางประเภทของหน่วยราชการ โดยให้สํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และสํานักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง งดให้บริการชั่วคราวตามช่องทางปกติ เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปในวงกว้าง และลดความแออัดเบียดเสียดของประชาชนในการใช้บริการของหน่วยราชการ โดยปิดมห้บริการจนถึง 30 เม.ย. 63 นี้

     ล่าสุด สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ได้เผยช่องทางการติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ และคำแนะนำในการส่งเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีต่าง ๆ เนื่องจากขณะนี้สำนักงานฯ ปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์จะเป็นปกติ แต่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานอนุมัติเอกสารคำร้องตามปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

Must Read

โครงการคนละครึ่ง 3 วันแรก มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมดกว่า 502.9 ล้านบาท

โครงการคนละครึ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการกว่า 8.5 ล้านคน และมีร้านค้าร่วมโครงการกว่า 3.5 แสนร้านค้า โดยในช่วงเที่ยงของวันที่ 26 ต.ค.2563 มีผู้ใช้สิทธิแล้ว 1,245,528 คน ยอดใช้จ่ายรวมทั้งหมด 502.9 ล้านบาท นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งได้เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันแรกตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563...
error: Alert: Content is protected !!