รพ.นครพิงค์ ขยายเวลาบริการรับ – ส่งยา ทางไปรษณีย์ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 

5980
รพ.นครพิงค์ขยายเวลาส่งยาไปรษณีย์

รพ.นครพิงค์ ขยายเวลาบริการรับ – ส่งยา ทางไปรษณีย์ไปจนถึงวันที่ 31 พ.ค.63 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อ ความปลอดภัยของผู้ที่มารับบริการ โรงพยาบาลได้เพิ่ม บริการส่งยาทางไปรษณีย์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งยา ให้ผู้ป่วยที่มีใบนัด ระหว่าง วันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และไม่มีอาการผิดปกติ โดย สามารถประสานงานล่วงหน้าก่อนรับยา อย่างน้อย 5 วัน หรือมีจำนวนยาเหลืออย่างน้อย 5 วัน ติดต่อขอรับบริการ ดังนี้

1. ทางอิเล็กทรอนิกส์ (QR Code)

* กรณีไม่สะดวกติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์

2. จดหมายไปรษณีย์  จัดส่งได้ที่ กลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยนอก 159 หมู่ที่ 10 ถนนโชตนา ต. ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โทรศัพท์หมายเลข 0-5399-9200 ต่อ 1169,9235 ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพยาบาลนครพิงค์ / งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลนครพิงค์

รพ.นครพิงค์ขยายเวลาส่งยาไปรษณีย์