blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เผย 50 อันดับ "อภิมหาเศรษฐีไทย" ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

เผย 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีไทย” ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

-

เผย 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีไทย” ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

   นิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์เผยรายชื่อ 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีเมืองไทย” สำหรับรายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ของเราตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น โดยคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

blank blank blank blank blank

ข้อมูล : https://forbesthailand.com/forbes-lists/thailand-richest

blank

Must Read

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

สสส. แนะนักสูบเลิกบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19  น.ส.รุ่งอรุณ ลิ้มฬหะภัณ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ฝากถึงคนที่สูบบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งจะมีการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมและปอดอยู่แล้วจากพิษบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเอง ทำให้ความสามารถขจัดสิ่งแปลกปลอมและฆ่าเชื้อโรคที่เข้าสู่ปอดที่มากับลมหายใจลดลง เพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสได้ง่ายกว่าคนปกติ จึงขอเชิญชวนให้เลิกสูบ เพื่อสุขภาพของตนเอง และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ด้าน รศ.นพ.สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า มีงานวิจัยระบุว่าผู้สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 ได้มากกว่าคนปกติ...
error: Alert: Content is protected !!