Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เผย 50 อันดับ "อภิมหาเศรษฐีไทย" ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

เผย 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีไทย” ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

-

เผย 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีไทย” ประจำปี 2563 จากการจัดอันดับของนิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์

   นิตยสารฟอร์บสไทยแลนด์เผยรายชื่อ 50 อันดับ “อภิมหาเศรษฐีเมืองไทย” สำหรับรายชื่อในทำเนียบนี้ จัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลการถือหุ้นและการเงินที่ได้รับจากตระกูลและบุคคลต่างๆ ตลาดหลักทรัพย์และนักวิเคราะห์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานกำกับดูแล ทำเนียบนี้ต่างจากทำเนียบมหาเศรษฐีพันล้านอื่นๆ ของเราตรงที่นับรวมทรัพย์สินของตระกูลด้วย ซึ่งรวมถึงทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันในเครือญาติตระกูลใหญ่ที่มีสมาชิกหลายรุ่น โดยคำนวณทรัพย์สินของบริษัทมหาชนโดยอิงกับราคาหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ส่วนทรัพย์สินของบริษัทเอกชนจะประเมินมูลค่าโดยเทียบกับบริษัทอื่นที่คล้ายกันซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ข้อมูล : https://forbesthailand.com/forbes-lists/thailand-richest

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 26 มกราคม 2564 ภาคเหนือวันนี้อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส วันที่ 26 มกราคม 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนปกคลุมภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือ...
error: Alert: Content is protected !!