blank
blank
Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

blank

รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ !!!

     ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 และ มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ RT- PCR ของเชื้อ SARS -CoV-2 ( COVID -19 ) ทำให้มั่นใจได้ว่าการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

blank

     ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ.นครพิงค์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ในห้องที่ควบคุมพิเศษ ( Designated Restricted Area : DRA ) สำหรับตรวจเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งรวมถึง การตรวจวิเคราะห์ RT-PCR COVID -19 ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

     โดยในปัจจุบันนี้ เราได้ให้บริการตรวจแล้วประมาณ 300 ราย ให้บริการทั้งคนไข้จากนครพิงค์ และโรงพยาบาลเอกชน และยังได้พัฒนาการตรวจหาแอนติบอดี้ ทั้งทางด้าน quanlitative และ quantitative เพื่อช่วยแพทย์ในการติดตามการรักษา และยังมีทีม DRA สำหรับตรวจวิเคราะห์ทั่วไป ภายในห้องควบคุมพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการ และควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี นักเทคนิคการแพทย์หรือหมอแล็บ อีกหนึ่งนักรบชุดขาวที่ปิดทองหลังพระคอยสนับสนุนข้อมูลให้กับทัพหน้าในการต่อสู้กับโควิด19

blank blank blank blank blank

blank

Must Read

ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เชียงใหม่

24 พ.ย. 2563 ก่อสร้างเสร็จแล้ว แยกแม่กวง-เส้นเลี่ยงเมือง ต้นเปา–ดอนแก้ว ตอน 1 เสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่ง จ.เชียงใหม่ กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 121 สาย ทางเลี่ยงเมืองเชียงใหม่รอบนอก (ด้านเหนือ) ตอน ต.ต้นเปา – ต.ดอนแก้ว โดยทางสายนี้ได้แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน โดยตอนที่...
error: Alert: Content is protected !!