รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5887

รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ !!!

     ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 และ มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ RT- PCR ของเชื้อ SARS -CoV-2 ( COVID -19 ) ทำให้มั่นใจได้ว่าการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

     ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ.นครพิงค์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ในห้องที่ควบคุมพิเศษ ( Designated Restricted Area : DRA ) สำหรับตรวจเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งรวมถึง การตรวจวิเคราะห์ RT-PCR COVID -19 ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

     โดยในปัจจุบันนี้ เราได้ให้บริการตรวจแล้วประมาณ 300 ราย ให้บริการทั้งคนไข้จากนครพิงค์ และโรงพยาบาลเอกชน และยังได้พัฒนาการตรวจหาแอนติบอดี้ ทั้งทางด้าน quanlitative และ quantitative เพื่อช่วยแพทย์ในการติดตามการรักษา และยังมีทีม DRA สำหรับตรวจวิเคราะห์ทั่วไป ภายในห้องควบคุมพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการ และควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี นักเทคนิคการแพทย์หรือหมอแล็บ อีกหนึ่งนักรบชุดขาวที่ปิดทองหลังพระคอยสนับสนุนข้อมูลให้กับทัพหน้าในการต่อสู้กับโควิด19

blank