Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

-

รพ.นครพิงค์ เป็น รพ.แห่งแรกของ จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานในการตรวจ RT-PCR COVID-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ !!!

     ห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO15189 และ มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ISO 15190 อีกทั้งยังได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยตรวจวิเคราะห์ RT- PCR ของเชื้อ SARS -CoV-2 ( COVID -19 ) ทำให้มั่นใจได้ว่าการรายงานผลทางห้องปฏิบัติการ มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ตามมาตรฐานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

     ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ รพ.นครพิงค์ มีเครื่องมือที่ทันสมัยอยู่ในห้องที่ควบคุมพิเศษ ( Designated Restricted Area : DRA ) สำหรับตรวจเชื้อโรคอุบัติใหม่ ซึ่งรวมถึง การตรวจวิเคราะห์ RT-PCR COVID -19 ให้ผลการตรวจที่แม่นยำ รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง

     โดยในปัจจุบันนี้ เราได้ให้บริการตรวจแล้วประมาณ 300 ราย ให้บริการทั้งคนไข้จากนครพิงค์ และโรงพยาบาลเอกชน และยังได้พัฒนาการตรวจหาแอนติบอดี้ ทั้งทางด้าน quanlitative และ quantitative เพื่อช่วยแพทย์ในการติดตามการรักษา และยังมีทีม DRA สำหรับตรวจวิเคราะห์ทั่วไป ภายในห้องควบคุมพิเศษ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดดำเนินการ และควบคุมโดยนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจวิเคราะห์เป็นอย่างดี นักเทคนิคการแพทย์หรือหมอแล็บ อีกหนึ่งนักรบชุดขาวที่ปิดทองหลังพระคอยสนับสนุนข้อมูลให้กับทัพหน้าในการต่อสู้กับโควิด19

Must Read

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์

ชมรมคนรักษ์ป่า ลุยดอยนำสิ่งของอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์ดับไฟป่าลงพื้นที่เชียงใหม่ ช่วยเหลือพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 9 มี.ค.2564 นายบุญฤทธิ์ รังษี ประธานชมรมคนรักษ์ป่า จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า ได้ปิด​ทริป​ส่ง​ของ​เพิ่มเติม​ที่​ด่าน​ป่า​ไม้​พร้อม​ถวาย​อุปกรณ์​ทำความ​สะอาด​พร้อม​ปัจจัย​และ​ข้าวสาร​อาหาร​แห้ง​และ​ยารักษาโรค​ ณ.สำนัก​สงฆ์​ขุน​ออน จ.เชียงใหม่ ซึ่ง​มีพระประจำอยู่​หนึ่ง​รูป​ การเดินทาง​เข้า​ออก​ก็​ลำบาก​ ห่างไกล​จาก​ตัว​อำเภอ​สัน​กำ​แพง​โดย​ประมาณ​ 50​ กม.​ อยู่​ใน​ป่าลึก​ (อยู่​ใน​พื้นที่​ป่าเมี้ย​ง) จ.เชียงใหม่​ จึง​อยาก​จะ​เรียน​เชิญ​เพื่อน​สมาชิก​ผู้​ใจบุญ​ทั้ง​หลาย​ร่วม​ทำบุญ​ใน​ครั้ง​ต่อไป​ด้วย​ครับ​...