ม.แม่โจ้ ผลิตแอลกอฮอล์เจลกว่า 1,500 ลิตร แจกจ่ายให้ประชาชนและโรงพยาบาล ใช้ป้องกันโควิด-19

3067

ม.แม่โจ้ ผลิตแอลกอฮอล์เจลกว่า 1,500 ลิตร แจกจ่ายให้ประชาชนและโรงพยาบาล ใช้ป้องกันโควิด-19

     วันที่ 17 เมษายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำทีมคณาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 1500 ลิตร ภายใต้โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชน โดยได้รับอนุมัติงบประมาณจากมหาวิทยาลัย จำนวนกว่า 240,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

     ทางคณะวิทยาศาสตร์ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ทำการผลิตทั้งสิ้น จำนวน 1,500 ลิตร มีทั้งแบบบรรจุแกลลอน จำนวน 60 ลิตร และ บรรจุถุง 30,000 ถุง โดยจัดสรรให้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 10,000 ถุง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -ชุมพร จำนวน 5,000 ถุง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 15,000 ถุง เพื่อแต่ละหน่วยงานจะได้เตรียมแจกจ่ายให้กับประชาชน และผู้ใช้บริการต่อไป นอกจากนั้น ยังได้แบ่งบรรจุเป็นแกลลอนเพื่อเตรียมมอบให้กับโรงพบาลสันทราย 40 ลิตร และโรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 20 ลิตร ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ ได้ในสัปดาห์หน้า

blank