เสร็จสิ้นการจัดงานระดับโลกของเชียงใหม่ อย่างภาคภูมิใจ Chiang Mai SPA Awards 2019

เสร็จสิ้นการจัดงานระดับโลกของเชียงใหม่ อย่างภาคภูมิใจ Chiang Mai SPA Awards 2019

      คุณมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ในงาน Chiang Mai SPA Awards 2019 โดยมีสปาที่ได้รับรางวัลจาก 3 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน และสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำ 7 เมือง เช่น เมืองนากาโนะ เมืองเซี่ยงไฮ้ เมืองเฉิงตู เมืองชิงเต่า เมืองหนานจิง เมืองซูริค และ เมืองซุค โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรสเชียงใหม่ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทั้ง 7 ประเภท

Spa Wisdom: Yufai Japan Association (Nagano, Japan)

Spa Thai Culture: Tai He Xi -Nanjing Laomendong Branch (Nanjing, China)

Eco-Friendly Spa: Let’s Relax Spa Qingdao Imixpark Mall (Qingdao, China)

Spa Academy: Chiida Academy Zurich (Zurich , Switzerland)

Amazing Spa Products: Sichuan Truesun Health Management Company Ltd. (Chengdu , China)

Social Responsibility Spa: Chiida Spa Zug (Zug , Switzerland)

Spa Innovation: Lann Spa (Shanghai, China)

     พร้อมกันนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ และ สมาคมไทยล้านนาสปา ได้จัดสร้างภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง “Impression to Passion Thai Lanna Spa to World Class” เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาส แรงบันดาลใจแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่สนใจลงทุนใน สินค้าและบริการ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสปาในแบบล้านนาได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ และ เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา และ สนใจลงทุนในธุรกิจแบบไทยล้านนาสปาต่อไป ซึ่งภาพยนตร์นี้ได้จัดทำเป็น 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์นี้จะเป็นสื่อที่ดีให้ชาวต่างชาติรู้จักสปาแบบล้านนาไทยได้มากยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดสินค้าและบริการ ในท้องถิ่นได้อีกมากมาย และจะนำไปเผยแพร่ในวงกว้างต่อไป