กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

451

กระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก – ใหญ่ทั่วประเทศ ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 5 – 58% จำนวน 72 รายการ แบ่งเป็น 6 หมวด ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63 เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย

  1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
  2. หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง
  3. หมวดซอสปรุงรส
  4. หมวดของใช้ประจำวัน
  5. หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย

Cr.ไทยคู่ฟ้า

กระทรวงพาณิชย์ลดราคาสินค้าจำเป็น