(มีคลิป Video) มช. คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล CMU Aiyara เพื่อลดปริมาณการใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน และลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

2061

(มีคลิป Video) ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คิดค้นหุ่นยนต์ผู้ช่วยพยาบาล CMU Aiyara เพื่อลดความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง “CMU Aiyara”

     รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ทางคณะแพทยศาสตร์ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการเตรียมตัวรับการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อที่จะหาระบบป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้าไปสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง ให้มีการสัมผัสได้น้อยที่สุด จากความคิดริเริ่มของคุณเบญญาภา​ ชีวะเกตุ​ จากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และอาจารย์สุพัตรา​  วีรปรีชาเมธ​ อาจารย์​พิเศษคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​  ด้วยความร่วมมือของศูนย์นวัตกรรมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และห้องวิจัยการเคลื่อนที่และควบคุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ศูนย์ระบบและนวัตกรรมเมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมผู้ประดิษฐ์ รศ.ดร.ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. ,คุณประวีน ชิโนณะวณิก ,คุณณัฐกิตติ์ งามหมู่ ,คุณตะวัน ถิ่นถาวรกุล ,คุณนรเศรษฐ์ บานนิกุล ,คุณนริศ เมืองแก่น และคุณกนกวรรณ คามิมูรา ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     โดยไอยราหุ่นยนต์ ผู้ช่วยแพทย์และพยาบาล ในการดูแลผู้ป่วย COVID-19 จะถูกนำมาใช้ใน หอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ลดความเสี่ยงในการสัมผัส เพื่อลดปริมาณการใช้ชุดและอุปกรณ์ป้องกัน ในขณะเดียวกันเป็นช่องทางในการส่งมอบการดูแลและเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างทีมดูแลและผู้ป่วย ในแนวคิด “กายห่างแต่ใจไม่ห่าง”

Facebook Comments