ด่วน!!! กระทรวงการคลัง แจ้งปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท วันที่ 22 เมษายนนี้

569
กระทรวงการคลัง แจ้งปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท

ด่วน!!! กระทรวงการคลัง แจ้งปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท วันที่ 22 เมษายนนี้

(16 เม.ย.63) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19ลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือ เดือนละ 5,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นมา ปรากฏว่า มีผู้มาลงทะเบียนรวม 27.7 ล้านราย (16 เมษายน 2563) และจำนวนผู้มาลงทะเบียนในภาพรวมมีทิศทางลดลงต่อเนื่อง และในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนผู้มาลงทะเบียนใหม่เริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ส่วนใหญ่ได้มาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือเยียวยาแล้ว จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเยียวยา 5,000 บาท ที่ต้องการให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2563 นี้

สำหรับความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท ประชาชนได้รับเงินเยียวยาในช่วงรอบที่ 1-3 ระหว่างวันที่ 8-17 เมษายน 2563 รวม 3.2 ล้านราย จำนวนเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท ซึ่งกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะได้เร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด

กระทรวงการคลัง แจ้งปิดรับลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา เดือนละ 5,000 บาท