เอไอเอส ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 แก่จังหวัดพิษณุโลก

255
เอไอเอสมอบเทคโนโลยีดิจิทัลแก่จังหวัดพิษณุโลก

เอไอเอส ร่วมสนับสนุนเทคโนโลยีดิจิทัล และระบบสื่อสาร เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 แก่จังหวัดพิษณุโลก

16 เมษายน 2563 : นายฉันทวัฒน์ หามนตรี ผู้จัดการงานด้านการตลาด ภาคเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส พร้อมด้วยคณะตัวแทนผู้บริหาร เข้ามอบอุปกรณ์ระบบสื่อสาร ต่อนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อสนับสนุนภารกิจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ทำให้ภาครัฐมีการยกระดับมาตรการ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค โดยจังหวัดพิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีการนำร่อง การเฝ้าระวังและรายงานผลในทุกหมู่บ้าน /ตำบล / อำเภอ ดังนั้น เอไอเอส ในฐานะ Digital Life Service Provider ที่มีเป้าหมายในการนำ Digital Infrastructure เข้ามาสนับสนุนทุกภาคส่วนของประเทศ จึงขอมอบอุปกรณ์ระบบสื่อสาร เพื่อสนับสนุนต่อการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว แก่ อสม. อพปร.และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ ทีมวิศวกรเอไอเอส ยังได้เข้าสำรวจ พร้อมติดตาม Monitor ปริมาณการใช้งาน เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับอย่างเต็มกำลัง ทั้งนี้ เอไอเอส ขอร่วมเป็นกำลังสำคัญสนับสนุนทุกภาคส่วนในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อให้ประเทศก้าวพ้นวิกฤต และกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

S 185835525

Facebook Comments