เมญ่าฯร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

188
เมญ่าบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด19

เมญ่าฯร่วมบริจาคอุปกรณ์ป้องกันโควิด19 ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดย นายภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ได้เป็นตัวแทนส่งมอบกระบังป้องกันใบหน้า D.I.Y ( FACE SHIELD ) ซึ่งเป็นวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment (PPE) ที่จัดทำโดยพนักงานและร้านค้าภายในศูนย์การค้า ฯ จำนวน 500 ชิ้น ให้กับนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ในการสัมผัสเชื้อ อันเป็นการสร้างความปลอดภัยในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อCOVID-19 โดยมี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

166365
166366