ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สั่งจำคุกมือเผาป่าเชียงดาว 2 ปี ปรับอีก 4.3 แสนบาท ไม่รอลงอาญา

blank

ศาลจังหวัดเชียงใหม่ สั่งจำคุกมือเผาป่าเชียงดาว 2 ปี ปรับอีก 4.3 แสนบาท ไม่รอลงอาญา

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุกคดีเผาป่า โดยไม่รอการลงโทษ ในคดีคดีที่จำเลยเผาป่าเชียงดาว ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเชียงดาวและในเขตอุทยานแห่งชาติเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับความเสียหายจำนวน 10 ไร่ คิดเป็นค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติจำนวน 439,668 บาท

     ศาลจังหวัดเชียงใหม่พิพากษาลงโทษจำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย เสียหาย เป็นเงิน 439,668 บาท แก่กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เนื่องจากเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมถึงสุขภาพอนามัยของคนในสังคมโดยรวมนับเป็นเรื่องร้ายแรงจึงไม่มีเหตุรอการลงโทษให้จำเลย

     ทั้งนี้ ความผิดฐานเผาป่า ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4-20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 – 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

blank blank blank blank

blank