Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ประกันตนเฮ! ครม.ไฟเขียว ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน

ผู้ประกันตนเฮ! ครม.ไฟเขียว ผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน

-

ครม. เห็นชอบขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 รับสิทธิว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย สามารถรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน

     เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุมผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่างงานจากเหตุสุดวิสัย เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานจากผลกระทบโควิด-19 สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วัน ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ดังนี้

– ในกรณีผู้ประกันตนไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วัน เนื่องจากสัมผัสหรือใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19
– (ครม. มีมติเห็นชอบให้ขยายความครอบคลุม) ในกรณีผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้ และไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้น ไม่ว่านายจ้างจะหยุดประกอบกิจการเอง หรือหยุดประกอบกิจการตามคำสั่งของทางราชการ ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินกรณีว่างงาน 62% ของค่าจ้างรายวัน ไม่เกิน 90 วันเช่นกัน

     ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน จะได้เร่งดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับโดยเร็วต่อไป  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่

Must Read

กองปราบเตือน “กลโกงหลอกเอาบัญชี” อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน

กองปราบเตือน "กลโกงหลอกเอาบัญชี" อ้างถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง อยากแจกเงินช่วยเหลือคน ก่อนหลอกเอาภาพสมุดบัญชีและบัตรประชาชน กองปราบปราม โพสต์เตือนภัยกลโกงหลอกเอาบัญชี โดยะรุบว่า ใครเคยเห็นข้อความแบบนี้บ้าง "วันนี้ถูกหวยรางวัลที่ 1 ได้เงินมา 12 ล้าน" อยากแจกรางวัล ช่วยเหลือคน คนละ 5,000 บาท เพียงพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ถ้าขึ้นสีส้มรับเงินไปเลย" ซึ่งหลังจากที่ท่านพิมพ์คำว่า "ยินดีด้วย" ลงใต้โพสต์ ก็จะมีคนแปลกหน้า...