ออมสิน ปิดระบบลงทะเบียนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ชั่วคราว คนสนใจเข้าเว็บไซต์ธนาคารจำนวนมากพร้อมกัน เร่งแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเปิดพรุ่งนี้ 8.00 น.

562
ออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000

ออมสิน ปิดระบบลงทะเบียนเงินกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ชั่วคราว คนสนใจเข้าเว็บไซต์ธนาคารจำนวนมากพร้อมกัน เร่งแก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพ พร้อมเปิดพรุ่งนี้ 8.00 น.

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 2 ประเภท คือ สินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจํา วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นั้น

เนื่องจากมีลูกค้าและประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจํานวนมากอย่างพร้อม เพรียงกัน ส่งผลให้ระบบเครือข่ายการสื่อสารของเว็บไซต์ธนาคารฯ และระบบลงทะเบียนเกิดความขัดข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ ระหว่างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพและทําการทดสอบระบบใหม่ จึงขอปิดระบบเพื่อปรับปรุง และจะเปิดให้ลงทะเบียนอีก ครั้งในวันพรุ่งนี้ (16 เมษายน 2563) เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป

ธนาคารออมสิน จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

10000 web 15 4 63 (1)
50000 web 15 4 63 ภาพและข้อมูล cr.ธนาคารออมสิน

Facebook Comments