โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมทดลองตัดเย็บชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์

blank

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้กำลังใจคณะทำงาน ตัดเย็บชุด PPE ของงานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้งร่วมทดลองตัดเย็บชุด PPE ให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ. นพ.ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย ดร.หรรษา เทียนทอง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมทดสอบการใช้ชุด โดยมีคุณศรีทัย สีทิพย์ หัวหน้างานบริการกลางโรงพยาบาลฯ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ หน่วยตัดเย็บและซ่อมผ้า งานบริการกลางโรงพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.
ข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

blank