blank
blank
blank
Homeข่าวทั่วไทยกระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท(3 เดือน) 20 เม.ย. นี้

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท(3 เดือน) 20 เม.ย. นี้

-

กระทรวงการคลัง เตรียมเปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ รับเงินเยียวยา 5,000 บาท(3 เดือน) 20 เม.ย. นี้

     เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการคลังได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนมาโดยตลอด และเตรียมเปิดกลไกการขอทบทวนสิทธิ์ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

     ขอเน้นย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะไม่ได้มีช่องทางการเปิดรับเอกสาร และเป็นการดำเนินการตามแนวทางเว้นระยะห่างทางสังคม เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ทั้งต่อตัวผู้ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์เองและต่อส่วนรวมของสังคมไทย

U4OekN.jpg

     การขอทบทวนสิทธิ์นี้ ในระยะแรกจะเปิดกว้างสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการตรวจสอบและคัดกรองก่อน ในระยะต่อไปจะขยายไปยังกลุ่มผู้ที่ได้กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยความเข้าใจผิดด้วย กลไกการทบทวนสิทธิ์จะดำเนินการอย่างรวดเร็วโดยการลงพื้นที่จริงเพื่อยืนยันตัวตนและความเดือดร้อนของผู้ลงทะเบียน ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงการคลังในพื้นที่ เช่น

-คลังจังหวัด
-สรรพากรพื้นที่
-ธนาคารออมสิน
-ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
-บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นต้น

     ทั้งนี้ ผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์จะยังได้รับเงินเยียวยาครบทั้ง 3 เดือน เนื่องจากการให้เงินเยียวยาจะใช้วันลงทะเบียนในการเริ่มนับสิทธิ์

     โฆษกกระทรวงการคลัง ได้เน้นย้ำว่า รัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอและมีความตั้งใจที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ให้ครอบคลุมครบทุกกลุ่มอาชีพ ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาการให้ความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่มต่อไป

blank

Must Read

[Breaking] ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้

ศบค. เตรียมผ่อนคลายมาตรการ บางพื้นที่สามารถนั่งทานในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ เตรียมประกาศกำหนดจังหวัดในแต่ละสีพื้นที่ พรุ่งนี้ - พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) สามารถบริโภคในร้าน โดยนั่งได้ไม่เกิน 25% และนั่งได้ไม่เกิน 3 ทุ่ม ขายกลับบ้านได้ถึง 5 ทุ่ม *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม *งดหน่ายและดื่มสุราในร้าน* - พื้นที่ควบคุม(สีส้ม) บริโภคในร้านได้ตามปกติ *งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน* ***ย้ำ ยังเป็นเพียงร่างมาตรการเท่านั้น โดยทาง ศบค....
error: Alert: Content is protected !!