Home ข่าวทั่วไทย “กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

“กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

-

“กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและค่าตรวจที่สถานพยาบาลเอกชนได้

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงกาเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถ

เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
     1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ
     2. สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิม ผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน
     3. สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 223 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเข้ารับการรักษา สามารถตรวจสอบการให้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนได้จากแอพพลิเคชั่น “CGD.iHealthCare”

โดยเลือก —> เมนูสถานพยาบาลที่เข้าร่วม  —>เลือกกลุ่มเฉพาะโรค (ฟอกไต) จากนั้นใส่จังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหา

ติดต่อสอบถามที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว #กรมบัญชีกลาง #ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

เบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต

 

Must Read

(มีคลิป) เชียงใหม่ลุกฮือ!!! จัดชุมนุมใหญ่กลางท่าแพอีกครั้ง “ทนายอานนท์” เดินหน้าขึ้นปราศรัย เรียกร้อง 3 ข้อและการขยายอำนาจของสถาบันกษัตริย์

(มีคลิป) เชียงใหม่ลุกฮือ!!! จัดชุมนุมใหญ่กลางท่าแพอีกครั้ง “ทนายอานนท์” เดินหน้าขึ้นปราศรัย เรียกร้อง 3 ข้อและการขยายอำนาจของสถาบันกษัตริย์ เมื่อช่วงเย็นวันที่ 9 ส.ค.63 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ข่วงประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ ได้เกิดการชุมนุมของประชาชนชาวเชียงใหม่อีกครั้ง หลังจากเหตุการณ์ชุมนุ่มใหญ่เมื่อวันที่ 19 ก.ค.63 ที่ผ่านมา และจากการชุมนุมครั้งดังกล่าวที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามตัวแกนนำผู้ชุมนุมไปรับทราบข้อกล่าวหามาแล้ว...
error: Alert: Content is protected !!