Home ข่าวทั่วไทย “กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

“กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

-

“กรมบัญชีกลาง” เพิ่มสิทธิให้ รพ.เอกชน ร่วมเบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต เริ่ม 15 เม.ย.นี้

กรมบัญชีกลางปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงและค่าตรวจที่สถานพยาบาลเอกชนได้

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงกาเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถ

เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้
     1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ
     2. สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิม ผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน
     3. สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงการรักษาในสถานพยาบาลเอกชนได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น

ขณะนี้มีสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 223 แห่งทั่วประเทศ โดยผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ต้องการเข้ารับการรักษา สามารถตรวจสอบการให้บริการกับสถานพยาบาลเอกชนได้จากแอพพลิเคชั่น “CGD.iHealthCare”

โดยเลือก —> เมนูสถานพยาบาลที่เข้าร่วม  —>เลือกกลุ่มเฉพาะโรค (ฟอกไต) จากนั้นใส่จังหวัดที่ต้องการค้นหาหรือชื่อสถานพยาบาลที่ต้องการค้นหา

ติดต่อสอบถามที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ” อธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าว #กรมบัญชีกลาง #ผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

เบิกจ่ายตรงรักษาโรคไต

 

Must Read

(มีคลิป Video) สิงห์ขาวรัฐศาสตร์ฯ มช. ทลายชนชั้นประกาศเลิกรับน้องโซตัส-ประชุมเชียร์ ชี้เป็นการบ่มเพาะอำนาจนิยมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา

(มีคลิป Video) สิงห์ขาวรัฐศาสตร์ฯ มช. ทลายชนชั้นประกาศเลิกรับน้องโซตัส-ประชุมเชียร์ ชี้เป็นบ่มเพาะอำนาจนิยมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักศึกษา รายงานข่าวจากจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ยังคงมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ของวันที่ 19 ต.ค. 63 ที่ผ่านมา เพจสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่ประกาศแถลงการณ์ยกเลิกกิจกรรมอันเป็นการบ่มเพาะรากฐานอำนาจนิยม https://youtu.be/NBO7yn5xljs มีเนื้อหาสำคัญระบุว่า ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีมติเห็นพ้องต้องกันแล้วว่าจัดกิจกรรมรับน้องประชุมเชียร์ ตามระบบโซตัส (SOTUS)และการกระทำอื่นใดในเชิงพฤตินัยก็ดีและเชิงสัญลักษณ์ก็ดี อันเป็นการแสดงออกของระบอบอำนาจนิยม...
error: Alert: Content is protected !!