ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

1112

ในหลวง พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

      วันที่ 14 เมษายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน สำหรับเด็กโตถึงผู้ใหญ่ ยี่ห้อ Drager รุ่น Evita V300 จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติไวรัสโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลนครพิงค์ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กองงานในพระองค์ จัดส่งหน้ากากอนามัย N95 ทางไปรษณีย์ จำนวน 505 ชิ้น มอบแก่แพทย์ และบุคลากร โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

UzsynV.jpg