Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ เชิญชวนชาวไทยร่วมใจต้านภัยโควิด อยู่บ้านรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ เชิญชวนชาวไทยร่วมใจต้านภัยโควิด อยู่บ้านรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

-


เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดกิจกรรมคลายร้อนให้สัตว์ เชิญชวนชาวไทยร่วมใจต้านภัยโควิด อยู่บ้านรับเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้

      วันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับเหล่าสัตว์นานาชนิดที่อยู่ในพื้นที่ พร้อมเชิญชวนชาวไทยร่วมใจแสดงพลังต้านภัยโควิด ส่งกำลังใจถึงบุคลากรทางการแพทย์ อยู่บ้านต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

     นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เปิดเผยถึงการดำเนินงานด้านการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ในช่วงเดือนเมษายน ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งนับเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนที่สุดในประเทศไทย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้จัดกิจกรรมคลายร้อนให้กับสัตว์ต่างๆ โดยการจัดทำอาหารคลายร้อนให้กับสัตว์ อาทิ หวานเย็นข้าวโพดและแครอทสำหรับหมี กล้วยแช่แข็งสำหรับยีราฟ หวานเย็นเนื้อไก่และเลือดสำหรับเสือและสิงโต เป็นต้น รวมทั้งได้จัดพื้นที่เล่นน้ำให้กับสัตว์บางชนิด อาทิ ช้าง หมีควาย และนกซันคอร์นัวร์ เป็นต้น เพื่อสร้างความผ่อนคลายและช่วยคลายร้อนต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

     ทั้งนี้ ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมใจแสดงพลังต้านภัยโควิด โดยการอยู่บ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อปกป้องชาวไทยทุกคน

บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0006
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0007
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0008
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0009
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0010
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0011
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0012
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0013
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0014
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0015
บรรยากาศคลายร้อนของสัตว์ ๒๐๐๔๑๓ 0016

Must Read

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่

พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 19 เมษายน 2564 ภาคเหนือวันนี้ยังมีฝนร้อยละ 30 ของพื้นที่ วันที่ 19 เมษายน 2564 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ มีกำลังอ่อน ในขณะที่คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ลักษณะเช่นทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง...
error: Alert: Content is protected !!