Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ กลุ่มโดรนอาสา เชียงใหม่ บินวิเคราะห์วางแผนดับไฟป่าพร้อม นำของใช้จำเป็นสนับสนุนดับไฟป่า เชียงดาว

กลุ่มโดรนอาสา เชียงใหม่ บินวิเคราะห์วางแผนดับไฟป่าพร้อม นำของใช้จำเป็นสนับสนุนดับไฟป่า เชียงดาว

-

กลุ่มโดรนอาสา เชียงใหม่ บินวิเคราะห์วางแผนดับไฟป่าพร้อม นำของใช้จำเป็นสนับสนุนดับไฟป่า เชียงดาว

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 กลุ่มเชียงใหม่มัลติโรเตอร์ กลุ่มโดรนอาสา จ.เชียงใหม่ และ กลุ่มแมวไฟแม่โจ้ กลุ่มจิตดี ได้เดินทาง นำของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในป่า และ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับไฟ ซึ่งมีพี่น้องประชาชน เพื่อนและหน่วยงานเอกชนต่างๆ นำมาบริจาค โดยทางกลุ่ม จึงนำของใช้จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัยพร้อมฟิลเตอร์ แว่นป้องกันควัน รองเท้าเดินป่า ยารักษาโรค เกลือแร่ น้ำดื่ม อาหารสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง รวมไปถึงไฟฉาย มอบให้จิตอาสาควบคุมไฟป่า ตำบลเชียงดาว โดยมีกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านได้มาเป็นผู้รับมอบ ณ ค่ายเยาวชนเชียงดาว เพื่อนำไปใช้ดูแลควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลาม และ กลุ่มชาวบ้านจัดเวรยามเฝ้าระวังอยู่ในขณะนี้

จากนั้นยังได้นำสิ่งของส่วนหนึ่งไปส่งมอบเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ศูนย์รักษาพันธ์สัตว์ป่า เชียงดาว พร้อมร่วมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการดับไฟป่า ด้วยการบินโดรนสำรวจพื้นที่ ป่า เพื่อนำ ภาพและพิกัดมาวิเคราะห์ถึงจุดที่ไฟไหม้ เพื่อนำมาเรียบเรียงวางแผนในการดับไฟป่า โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวจะสามารถให้เจ้าหน้าที่ได้วางแผนในการเข้าไปดับไฟในจุดได้อย่างปลอดภัย การวิเคราะห์ดังกล่าวนั้นเป็นปฏิบัติการทีสำคัญในการดับไฟป่า และสกัดกันไฟป่าไม่ให้ลุกลามต่อไป

DOI3485
151845 (1)
265107
265108
265110
265111

Must Read

เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์

เทศบาลนครเชียงใหม่ชี้แจงกรณีข่าว ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อออนไลน์ว่า “เทศบาลฯ เข้ม!! ติดป้ายห้ามเล่นสเก็ตบอร์ด บนลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เกรงทำทรัพย์สินราชการเสียหาย หากพบมีการฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย” นั้น เทศบาลนครเชียงใหม่ขอเรียนชี้แจง ดังนี้ .... เนื่องจากลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เป็นพื้นที่สาธารณะที่ทุกคนต้องใช้ร่วมกัน และมีหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตใช้พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์อย่างชัดเจน ตามประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง การขอใช้พื้นที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ) เทศบาลนครเชียงใหม่จึงจำเป็นต้องขอให้ประชาชนงดเล่นสเก็ตบอร์ดในพื้นที่ดังกล่าว ทั้งนี้...
error: Alert: Content is protected !!