รองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เผยสถานการณ์ไฟป่าและจุด Hotspot ในพื้นที่ลดลงมากสุดในรอบปี กำชับคุมเข้มอย่างต่อเนื่อง

1025

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผย สถานการณ์ไฟป่าและจุด Hotspot ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลดลงมากสุดในรอบปี กำชับ จนท.คุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง พร้อมเฝ้าระวัง ลาดตระเวน และแจ้งความผู้บุกรุกพื้นที่ป่าทุกคดี

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมกับคณะทำงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ประชุมกับ 5 อำเภอที่มีจุดความร้อนเกิดขึ้นมากที่สุดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ คือ อำเภออมก๋อยและอำเภอเชียงดาวอย่างละ 5 จุด รองลงมาคือ อำเภอกัลยาณิวัฒนาและแม่แจ่มอย่างละ 2 จุด และอำเภอแม่แตง 1 จุด จากข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการฯ จังหวัด ให้ทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ เพื่อตอบโต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินการตามมาตรการเชิงรุกในระดับพื้นที่ ทำให้จุด Hotspot ในช่วงเช้าของวันที่ 12 เม.ย. 63 เกิดขึ้นเพียง 18 จุด ซึ่งถือว่าลดลงมากที่สุดตั้งแต่ประกาศมาตรการห้ามเผาในที่โล่งเด็ดขาด (10 ม.ค. – 30 เม.ย.63) โดยจะเห็นได้ว่าในช่วงสามวันที่ผ่านมาจุดความร้อนในจังหวัดเชียงใหม่ลดลงเป็นจำนวนมาก อันเป็นผลมาจากปฏิบัติการเชิงรุก ทั้งมาตรการห้ามคนเข้าป่าอย่างเด็ดขาด เพิ่มเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นป่าอย่างจริงจัง และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดขึ้น จึงทำให้จุดความร้อนลดลงเป็นลำดับ

688077

     จากการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์เพื่อปรับแผนการดับไฟป่าในแต่ละพื้นที่ พบว่า อำเภออมก๋อย มีบางจุดบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่มเติม และอำเภอกัลยาณิวัฒนา พบว่าเกิดไฟป่าในพื้นที่ทางการเกษตรอย่างชัดเจน จึงสั่งให้ทางอำเภอส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปติดตามและดำเนินคดีโดยด่วน โดยในวันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจพื้นที่เกิดไฟ รวมทั้งตามแนวชายแดนในเขตอำเภออมก๋อยและอำเภอกัลยาณิวัฒนา ในส่วนของอากาศยาน ทั้งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ของกองทัพบก และเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะขึ้นบินโปรยน้ำในอำเภอแม่แตง ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่มีความสูงชัน ทำให้หน่วยดับไฟภาคพื้นดินไม่สามารถเข้าถึง โดยจะสนธิกำลังร่วมกับชุดเยี่ยวไฟ ทหาร ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่เข้าดับไฟให้ดับสนิททั้งหมด

688078

     ในส่วนของความคืบหน้าการดำเนินคดีเมื่อวานแจ้งความไป จำนวน 26 คดี ในพื้นที่ 9 อำเภอ จับกุมผู้ต้องหาได้ 1 ราย นายใจ จะก่า พร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ 1 คัน , มีด 1 ด้าม บริเวณด้านทิศเหนือบ้านเปียยงกอก หมู่ 6 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง พร้อมแจ้งข้อกล่าวหา ลักลอบเข้าไปในเขตอุทยานฯ ดอยผ้าห่มปก และมีการแจ้งความดำเนินคดีในพื้น 9 อำเภอ ดังนี้ อำเภอฝาง 3 คดี , อำเภอเวียงแหง 2 คดี , อำเภอแม่วาง 1 คดี , อำเภอแม่อาย 1 คดี , อำเภอเชียงดาว 3 คดี , อำเภออมก๋อย 9 คดี , อำเภอสะเมิง 3 คดี , อำเภอฮอด 3 คดี และอำเภอแม่ริม 1 คดี สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น จุดความร้อนในพื้นที่ลดลง ส่วนในพื้นที่ดอยสุเทพสถานการณ์ดีขึ้น ไม่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ โดยได้เน้นย้ำให้มีการไปแจ้งความดำเนินคดีให้มากขึ้น688080

     ทั้งนี้ ขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ยังคงคุมเข้มทุกมาตรการอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการห้ามคนเข้าป่าอย่างเด็ดขาด เพิ่มเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน เฝ้าระวังในพื้นป่าอย่างจริงจัง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด โดยไม่มีข้อยกเว้น โดยในเวลา 13.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ มาหารือ วิเคราะห์สาเหตุที่เกิดจุดฮอทสปอทเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน เนื่องจากในปีนี้พบมีสถิติการเผาและเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเขตที่ดินที่ผ่อนผันให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปทำกินและใช้ประโยชน์ได้มากกว่าปี 2562 ที่ผ่าน

688081
688082
688083