Home ข่าวทั่วไทย หมอเตือน ผู้ติดสุราเรื้อรัง อาการลงแดง แสดงออกตั้งแต่งดดื่ม 6 ชม. แรก หงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว ควรรีบพบแพทย์

หมอเตือน ผู้ติดสุราเรื้อรัง อาการลงแดง แสดงออกตั้งแต่งดดื่ม 6 ชม. แรก หงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว ควรรีบพบแพทย์

-

หมอเตือน ผู้ติดสุราเรื้อรัง ต้องสังเกตอาการตัวเอง อาการลงแดง แสดงออกตั้งแต่งดดื่ม 6 ชม. แรก หงุดหงิด มือสั่น ปวดหัว ควรรีบพบแพทย์กินยาทดแทนฤทธิ์เหล้า ชี้ กักตุนเหล้าไม่ช่วยอะไร เหล้าหมดลงแดงก็ออกฤทธิ์ แนะคนทั่วไปถือโอกาสเลิกดื่มเพื่อสุขภาพ

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยถึงการออกมาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจังหวัดต่างๆ ว่า มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถือเป็นนโยบายที่ดี จะช่วยลดการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนของระบบสาธารณสุขได้ เพราะการจับกลุ่มดื่มสุรา การดื่มหนักจนขาดสติ ทำให้หละหลวมในการป้องกันโรคของตัวเอง ซึ่งการระบาดของโควิด-19 จะอยู่กับเราไปอีกอย่างน้อยเป็นปี จะกระทบเศรษฐกิจครัวเรือน ดังนั้น หากสามารถเลิกเหล้าได้ ก็จะมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ในสิ่งที่จำเป็น และทำให้สุขภาพดีขึ้น เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าสู่ร่างกายจะไปทำลายระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มความเสี่ยงติดเชื้อในปอดถึง 2.9 เท่า หากเลิกดื่มแอลกอฮอล์ได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยอาการก็จะไม่รุนแรงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งหากรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีก ก็จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงด้วย

“กลุ่มที่ดื่มสุราในระดับไม่เป็นปัญหาต่อสุขภาพจะไม่ได้รับผลกระทบจากการห้ามจำหน่ายนี้ แต่สำหรับผู้ติดสุราหรือโรคพิษสุราเรื้อรัง ซึ่งประเทศไทยมีผู้ป่วยประมาณ 1 ล้านคน ในจำนวนนี้มีผู้ติดสุราอย่างหนัก ที่อาจมีภาวะขาดสุรารุนแรงและซับซ้อนประมาณ 5-10% หรือประมาณ 5 หมื่น-1 แสนคน ซึ่งผู้ติดสุราเหล่านี้ควรได้รับการดูแลรักษาภาวะขาดสุราในสถานพยาบาล เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน และมีอันตรายถึงชีวิตได้” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าว

ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าวต่อว่า ผู้ติดสุรากลุ่มนี้มักจะมีอาการทางสุขภาพแสดงภายหลังการงดดื่ม 6 ชั่วโมง โดยประชาชนสามารถสังเกตอาการได้คือ 1.กลุ่มอาการระดับต่ำ คือ หยุดดื่มสุรา 6-36 ชม. มือสั่น หงุดหงิด ปวดหัว ใจสั่น ความดันสูง อาจเกิดอาการวูบได้เพราะความดันสูง คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร 2.กลุ่มอาการระดับกลาง คือ หยุดดื่มสุรา 24-72 ชม. อาการจะเริ่มหนักขึ้น เหงื่อออกท่วมตัว ใจเต้นเร็ว ตัวสั่น มือสั่น คลื่นไส้ ท้องเสีย และ 3. กลุ่มอาการรุนแรงมากถึงขั้นเพ้อคลั่งสั่น คือ หยุดดื่มสุรา 48-96 ชม. ไข้สูง เริ่มประสาทสับสน หูแว่ว ประสาทหลอน เริ่มมีลักษณะอาการทางจิต หวาดระแวงได้ ลืมวันลืมคืน แยกแยะใครไม่ได้ ซึ่งขั้นนี้จะเกิดอันตรายทั้งกับตนเองและผู้อื่น

“การซื้อเหล้าสต็อกไว้ไม่ได้แก้ปัญหาสำหรับผู้ติดเหล้าหนัก เพราะหากเหล้าหมดและไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ก็จะเกิดอาการที่รุนแรง วิธีเลิกเหล้าอย่างถูกต้อง ค่อยๆ ลดปริมาณการดื่มลง ไม่ควรงดดื่มทันทีและหากเกิดอาการข้างต้นให้พบแพทย์ทันที โดยแพทย์จะมียาเพื่อทดแทนการออกฤทธิ์ทางประสาทด้วยเหล้า แต่ยาดังกล่าวต้องควบคุมโดยแพทย์อย่างใกล้ชิด เพื่อรักษาอาการลงแดง และใช้เวลาที่ถูกต้องในการหยุดยา ซึ่งขึ้นอยู่ที่ระดับอาการของผู้ติดเหล้าว่าเป็นอย่างไร บางรายก็ต้องรับแอดมิดรักษาตัวในโรงพยาบาล บางรายก็สามารถจ่ายยากลับไปกินที่บ้านได้” ศ.ดร.พญ.สาวิตรี กล่าว

    ‘แพทย์เผยผลการวิจัย วิตามินบี 1’ มีสารที่ช่วยบำรุงประสาทได้ดี สามารถช่วยผู้ป่วยติดสุราฟื้นตัวได้เร็วขึ้น

          นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรงพยาบาล (รพ.) จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ จ.นครราชสีมา และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ได้ร่วมทำวิจัยเรื่อง ผลของการเสริมวิตามินบี 1 ในผู้ป่วยติดสุราระยะถอนพิษ พบว่าผู้ป่วยติดสุราที่ได้รับการบำบัดรักษา มักใช้เวลานานในการถอนพิษสุรา โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่า สารที่ช่วยบำรุงประสาทได้ดี คือ วิตามินบี 1 พบได้ในอาหารหลายชนิดด้วยกัน

          “ในผู้ป่วยติดสุรามักพบการเสื่อมหรือผิดปกติของสารสื่อประสาท การรักษาด้วยการเสริมวิตามินบี 1 จึงถูกนำมาใช้ในการวิจัยและเชื่อว่าจะทำให้ผู้ป่วยติดสุราฟื้นตัวได้เร็วขึ้น โดยการวิจัยได้ประเมินโปรแกรมการรักษาแบบทั่วไปเปรียบเทียบกับการเสริมวิตามินบี 1 ในผู้ป่วยที่ติดสุราระยะถอนพิษ เปรียบเทียบกับระยะเวลาการฟื้นตัวในผู้ป่วยที่รับการรักษาตามแบบแผน ระหว่างได้รับวิตามินเพิ่มและไม่ได้รับวิตามินเพิ่ม โดยทดลองกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในรพ.จิตเวชนครราชสีมาฯ กลุ่มแรก อาสาสมัคร 9 คน ดื่มอาหารเสริมน้ำจมูกข้าวกล้องหอมมะลิผสมจมูกข้าวสาลีและข้าวโอ๊ต กล่องละ 180 มิลลิลิตร (มล.) วันละ 3 กล่อง ร่วมกับการรักษาตามแบบแผนการรักษาต่อเนื่อง 7 วัน โดยผลการทดลองพบว่า กลุ่มที่ได้รับการเสริมวิตามินบี 1 จากการดื่มน้ำจมูกข้าวกล้องหอมมะลิผสมจมูกข้าวสาลีและข้าวโอ๊ตอย่างต่อเนื่อง มีระดับอาการความรุนแรงของการถอนพิษสุราที่ดีขึ้น คือ พบระดับความรุนแรงของอาการได้น้อยถึง 1.13 เท่า ของกลุ่มที่ไม่ได้รับวิตามินบี 1 เพิ่มเติม และระดับการฟื้นตัวของกลุ่มทดลองดีขึ้นถึงร้อยละ 88 เมื่อเสริมวิตามินบี 1 เพิ่มเติม” นพ.พิทักษ์พลกล่าว

          ผู้ช่วยอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวด้วยว่า อาการถอนพิษสุราหรืออาการลงแดง จะเกิดขึ้นในผู้ป่วยติดสุรามานาน เมื่อหยุดดื่มจะเกิดอาการตื่นตัวของระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น รู้สึกกระวนกระวาย วิตกกังวล มือสั่น ใจสั่น อาจรุนแรงถึงกับพูดเพ้อ สับสน หลงผิด ประสาทหลอนทั้งทางตา หู บางกรณีอาจชัก โดยอาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นหลังหยุดดื่มสุราในวันที่ 2-3 ไปจนถึง 1 สัปดาห์

 

ที่มา https://www.thaihealth.or.th/

Must Read

รมว.แรงงาน แจงเงื่อนไขจ้างงานเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา ช่วยค่าจ้าง 50% เพิ่มวุฒิ ม.6 ในโควตาด้วย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผย ความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและเอกชน ลงความเห็นเพิ่มวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6 ) เงินเดือน 8,690 บาท/เดือน มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งทำระบบรองรับ      เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจ้างงานเด็กจบใหม่ จำนวน 260,000 อัตรา ที่รัฐบาลช่วยเอกชน สนับสนุนค่าจ้าง...

error: Alert: Content is protected !!