blank
blank
blank
Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้สธ.เชียงใหม่ แจ้งโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมรับมือผู้ป่วยภาวะขาดสุรา หลังเชียงใหม่มีประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วง 10-20 เม.ย.

สธ.เชียงใหม่ แจ้งโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมรับมือผู้ป่วยภาวะขาดสุรา หลังเชียงใหม่มีประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วง 10-20 เม.ย.

-

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง พร้อมรับมือผู้ป่วยภาวะขาดสุรา หลังเชียงใหม่มีประกาศห้ามจำหน่ายสุราช่วง 10-20 เม.ย.

     เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ทำหนังสือถึงสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ขอความร่วมมือเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยภาวะการขาดสุรา โดยระบุว่า…

      เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งห้ามจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลล์ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 11/2563 เรื่องปิดสถานที่หรือพื้นที่จำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ทุกชนิด ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ มีโอกาสเกิดอาการเนื่องจากภาวการณ์ขาดสุรา (Alchol withdrawal syndrome) เพิ่มสูงขึ้น

     ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอให้สาธาณสุขอำเภอ แจ้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เตรียมความพร้อม เพื่อรอบรับสถานการณ์ดังกล่าว ตามแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา ของหน่วยงานหรือของกระทรวงสาธารณสุข

Ud4r9e.jpg

blank

Must Read

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64

ครม.อนุมัติ โครงการส่งเสริมเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด ลดฝุ่น PM 2.5 ปีผลิต 63/64 ครม.อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสด เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 กรอบวงเงิน 6,869 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 6,720 ล้านบาท และค่าดำเนินการของ ธ.ก.ส....
error: Alert: Content is protected !!