Tiger Kingdom ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19

90

Tiger Kingdom ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19

วันที่ 10 เมษายน 2563 คุณกชกร ไชยบุตร ผู้บริหาร Tiger Kingdom พร้อมทั้งพนักงานของ Tiger Kingdom ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวห่อหมูทอดทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานยังตระหนักถึงความ สดใหม่ และความสะอาด มีการใส่ถุงมือ ปิดหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการบรรจุห่อ ข้าวห่อที่ได้นำไปมอบให้กับ หมูบ้านม้งดอยปุย รับมอบโดย นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านดอยปุย ข้าวห่อหมูทอด 150 ห่อ น้ำดื่ม 100 แพ็ค เสื้อสำหรับแจกอาสาดับไฟป่าจำนวนทั้งหมด 50 ตัว ผ้ากันความร้อนและสามารถปิดจมูกได้ทั้งหมด 150 ผืน และมอบให้กับ ศูนย์รับบริจาคกลุ่มสายใต้ออกรถ รับมอบโดยคุณนุช เจ้าของร้านข้าวแกง เว-ฬา เป็นข้าวห่อหมูทอดจำนวน 100 ห่อและน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และจุดสุดท้ายได้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา Covid 19 จำนวน 150 ห่อ ณ บริเวณ คูเมือง โดยมีชาวเชียงใหม่บริเวณนั้นๆมารับข้าวห่อเป็นจำนวนมาก ผู้บริหาร Tiger Kingdom มีความยินดีและพร้อมที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเชียงใหม่ อย่างเสมอมา

GOF 8953
GUY 5411
GUY 5412
TON 9232
TON 9242
TON 9253
TON 9263
TON 9289
TON 9291
TON 9354
TON 9363
TON 9376
TON 9389 0
TON 9467
TON 9502
TON 9519
TON 9529
TON 9535
TON 9545
TON 9573