(มีคลิป Video)สนามบินเชียงใหม่เงียบกริบ ผู้โดยสารเหลือวันละไม่ถึง 200 คน เที่ยวบินเหลือเพียง 2 เที่ยวต่อวันเท่านั้น

19105

(มีคลิป Video)ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ สนามบินเชียงใหม่เงียบกริบ ผู้โดยสารวันละไม่ถึง 200 คน เที่ยวบินเหลือเพียง 2 เที่ยวต่อวันเท่านั้น

      วันที่ 10 เมษายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบในทุกๆ ด้านของประเทศ ทั้งเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว รวมไปถึงความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับที่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติหลายหมื่นคนเดินทางเข้ามาเพื่อเตรียมร่วมเทศกาลสงกรานต์ แต่ในปีนี้พบว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ทั่วทุกพื้นที่ต้องวางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด รวมไปถึงการปิดกั้นการเดินทางในทุกด้าน

     ขณะที่บรรยากาศในสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกจุดหนึ่งในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่เดินทางเข้าออกนั้นพบว่า บรรยากาศเป็นไปอย่างเงียบเหงา มีเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพียงเท่านั้น และพบว่ามีผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาใช้บริการน้อยมาก หากเทียบสถานการณ์ในปีนี้กับปีที่ผ่านๆ มา ซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาวันละหลายพันคน แต่ในขณะนี้พบว่ามีเพียงไม่ถึง 200 คน ต่อวันเท่านั้น โดยรายงานของวันที่ 9 เม.ย. 63 ที่ผ่านมา ทราบว่าจำนวนผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศไฟล์ปกติมีจำนวนเพียง 163 คน และขาออกภายในประเทศมีจำนวนเพียง 140 คน รวมทั้งหมด 303 คน และไม่มีผู้โดยสารที่เดินทางขาเข้าและออกระหว่างประเทศแต่อย่างใด ขณะที่จำนวนเที่ยวบิน ขาเข้าภายในประเทศมีเพียง 2 เที่ยว และขาออกภายในประเทศมีเพียง 2 เที่ยวบินเท่านั้น

      อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นั้นยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดช่วงเย็นวานนี้ (9 เม.ย. 63) นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหารท่าอากาศยานเชียงใหม่ ก็ได้ร่วมกันแจกน้ำดื่มให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางในเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ไปยังกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มภายในห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

     ปัจจุบันท่าอากาศยานเชียงใหม่มีสายการบินที่ทำการบินในเส้นทางเชียงใหม่-กรุงเทพ สองสายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยเวียดเจ็ต ทำการบินวันละสองเที่ยวบิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องเดินทางเพื่อไปทำงาน หรือกิจธุระจำเป็นอื่นๆ โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งการตรวจคัดกรองผู้โดยสาร การกำหนดระยะห่างทางสังคม (Social distancing)ในทุกขั้นตอนการให้บริการ การเช็ดทำความสะอาดสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ผิวสัมผัสวันละ 6 รอบ รวมถึงล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆ ที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค เพื่อให้ผู้โดยสารผู้ใช้บริการเกิดความปลอดภัยที่สุด

Facebook Comments