ตำรวจเผยตั้งแต่ต้นปี จับมือเผาป่าภาคเหนือได้แล้วกว่า 611 ราย พร้อมกำชับมาตรการเร่งติดตามผู้กระทำผิดที่เหลือมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด

4826

ตำรวจเผยตั้งแต่ต้นปี จับมือเผาป่าภาคเหนือได้แล้วกว่า 611 ราย พร้อมกำชับมาตรการเร่งติดตามผู้กระทำผิดที่เหลือมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุด     

    เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จากสถานการณ์ปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่กำลังลุกลามเป็นวงกว้าง ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มจากการกระทำของมนุษย์ จนก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางอากาศ ส่งผลให้ค่าฝุ่นละอองสูงสุดติดอันดับของโลกอยู่ในขณะนี้ และได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือเป็นจำนวนมาก

     พล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ไต้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน โดยมอบหมายให้ พลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชากรตำรวจแห่งชาติ กำกับ ดูแล รับมือสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลตำรวจโทประจวบ วงศ์สุข ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เร่งดำเนินการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งมีปัญหามากที่สุด โดยให้

1. เพิ่มมาตรการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่ใช้ยานพาหนะ ผู้ประกอบการที่ปล่อยมลพิษทางอากาศ ผู้ลักลอบเผาพืชไร่ หรือกิจการอื่นที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

2. มอบหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำหมู่บ้านแสะชุมขน  บูรณาการความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุไฟปา ตรวจดูจุด Hotspot ที่มีไฟป่าเกิดขึ้น จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการเข้าดับไฟป่าและจัดเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด เพื่อประสานข้อมูล อีกทั้งให้เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมาย

3. ให้ทุกหน่วยในสังกัดให้ความสำคัญกรณี เกิดเหตุไฟป่า หรือพบการเผาในที่โล่งแจ้ง หรือการกระทำอื่นใดที่ก่อให้เกิดหมอกควัน หรือมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้รีบดำเนินการตรวจสอบติดตามสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎมายโดยเร็ว

      สำหรับสถิติผลการจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดไฟป่าและหมอกควันของหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 ในห้วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2563 จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 611 คน

QFEhzV.jpg