เมญ่าฯ มอบอาหาร เครื่องดื่มแก่ชาวบ้าน จุดเฝ้าระวังไฟป่าขุนช่างเคี่ยน

94

เมญ่าฯ มอบอาหาร เครื่องดื่มแก่ชาวบ้าน จุดเฝ้าระวังไฟป่าขุนช่างเคี่ยน

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ นำโดยคุณภัทร ขันธะชวนะ และพนักงาน เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับชาวบ้าน และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังหมอกควันไฟป่า ในพื้นที่เขตหมู่ 4 บ้านขุนช่างเคี่ยน อบต.ช้างเผือก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานลาดตระเวณไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ณ จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563

4

จุดเฝ้าระวังไฟป่าบ้านขุนช่างเคี่ยน เชียงใหม่ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เส้นทางเดียวกับทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จัดตั้งขึ้นโดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานกับภาคประชาชน มีเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อาสาสมัครอำเภอ อาสาสมัครตำบล และเครือข่ายภาคประชาชนประจำหมู่บ้าน ร่วมกันเฝ้าระวังไฟป่า และป้องกันผู้บุกรุกกระทำความผิด โดยมีการลาดตระเวนในพื้นที่ป่า 24 ชั่วโมง ผู้ใดประสงค์สนับสนุนอาหาร เครื่องดื่ม หรืออุปกรณ์ในการดับไฟป่า ประสานงานได้ที่ 086-921-7565 (กำนันตำบลช้างเผือก)

3

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเมญ่าฯ ขอร่วมเป็นกำลังใจและสนับสนุนในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในการดับไฟป่า และรักษาผืนป่าอันเป็นแหล่งทรัพยากรสำคัญของประเทศทุกท่าน ให้มีขวัญและกำลังใจที่จะสกัดกั้นไฟ มิให้ลุกลามเข้าถึงสถานที่และพื้นที่โดยรอบต่อไป