Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ คณะแพทย์ มช. บูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.ประสาทเชียงใหม่ พร้อมรับมือหากสถานการณ์ Covid-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

คณะแพทย์ มช. บูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.ประสาทเชียงใหม่ พร้อมรับมือหากสถานการณ์ Covid-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

-

คณะแพทย์ มช. บูรณาการกับจังหวัดเชียงใหม่ และ รพ.ประสาทเชียงใหม่ พร้อมรับมือหากสถานการณ์ Covid-19 เข้าสู่ระยะที่ 3

     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับสถานการณ์ Covid -19 หากเข้าสู่ระยะที่ 3 โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ ร่วมแถลงข่าวกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสันทราย และ ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิตร เมื่อวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

S 4956181

     พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คือการดูแลผู้ป่วย Covid -19 ระดับรุนแรง ที่ต้องการการดูแลที่หอผู้ป่วยหนัก และต้องใช้อุปกรณ์ ทางการแพทย์ที่มีความซับซ้อน และบุคคลากรที่มีความชํานาญในการดูแลผู้ป่วยระดับนี้ ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ร่วมบูรณาการ พัฒนาหอผู้ป่วยหนัก จำนวน 20 เตียงเพิ่มเติม ที่บริเวณชั้น 3 และชั้น 4 ของโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ซึ่งจะได้รับการพัฒนา เป็นหอผู้ป่วยที่มีห้องความดันลบ และมีอุปกรณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เต็มรูปแบบ พร้อมมีแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เข้าปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยในหอผู้ป่วยนี้ พร้อมรองรับรับสถานการณ์ Covid-19 ระยะที่ 3 เต็มศักยภาพ

S 4956187

      ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังได้พัฒนาตึกเวชศาสตร์ฟื้นฟูเดิมทั้งหมด ให้เป็นหอผู้ป่วย Covid-19 เพิ่มเติม โดยจะพัฒนาเป็นหอผู้ป่วยที่มีเตียงผู้ป่วยหนักจำนวน 6 เตียง และผู้ป่วย Covid-19 ระดับปานกลาง อีกจำนวน 24 เตียง ทำให้ในระยะที่ 3 ของการแพร่กระจายของโรค Covid-19 ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีจํานวนเตียงสําหรับผู้ป่วยหนักให้บริการ รวมที่มีอยู่เดิมเป็น 33 เตียง และระดับปานกลาง อีกจํานวน 24 เตียง ซึ่งการบริหารเตียงจะร่วมบูรณาการกับทางจังหวัดเชียงใหม่

     สำหรับการรับบริจาค เพื่อสมทบทุนในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อาทิ ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และกระบวนการรักษาที่เกี่ยวข้อง ของรพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ในโครงการ ” เพื่อผู้ป่วยไวรัสโควิด-19 ” ท่านสามารถร่วมบริจาคได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 938400 หรือสแกน คิวอาร์โคท บริจาคผ่าน mobile Application หรือ บริจาคผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่บัญชี 468-069896-8 / หรือบัญชี ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 968-002053-5 ชื่อบัญชี ” มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม “

      คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอกราบขอบพระคุณ สำหรับธารน้ำใจ ของทุกท่าน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์บริจาค เพื่อพวกเรา ทั้งแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง นั้นคือผู้ป่วยทุกคน ขอทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ร่วมผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากในครั้งนี้ ไปด้วยกัน

S 4956184S 4956186S 4956188
S 4956189
S 4956192

Must Read

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น.

เชียงใหม่ผ่อนคลาย สามารถบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านอาหารและเครื่องดื่มได้แล้ว แต่ไม่เกิน 22.00 น. มีผล วันที่ 20 ม.ค. 64 เป็นต้นไป
error: Alert: Content is protected !!