AIS ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

277
เอไอเอสมอบน้ำดื่มและหน้ากาก N95 ให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า

AIS ร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ไฟป่า จังหวัดเชียงใหม่

7 เมษายน 2563 : ตัวแทนผู้บริหาร เอไอเอส ภาคเหนือ เข้ามอบน้ำดื่ม ต่อ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้ ได้นำน้ำดื่มมาร่วมมอบจำนวน 1,200 ขวด ทั้งนี้ ได้สนับสนุนน้ำดื่มรวมจำนวน 3,600 ขวด พร้อมหน้ากาก N95 อีกจำนวน 200 ชิ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง

เอไอเอส ขอร่วมส่งกำลังใจ พร้อมความห่วงใย แก่ทีมงาน และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการทุกท่าน ในการก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

S 184549383

Facebook Comments