Home ข่าวทั่วไทย จมูกไม่ได้กลิ่นเสี่ยง ‘โควิด-19’ ราชวิทยาลัยโสตฯแนะ ให้รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

จมูกไม่ได้กลิ่นเสี่ยง ‘โควิด-19’ ราชวิทยาลัยโสตฯแนะ ให้รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

-

จมูกไม่ได้กลิ่นเสี่ยง ‘โควิด-19’ ราชวิทยาลัยโสตฯแนะ ให้รีบตรวจหาเชื้อโควิด-19

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ออกประกาศฉบับที่ 3 ข้อแนะนำเรื่องอาการสูญเสียการได้กลิ่นในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดยได้ออกข้อแนะนำให้แพทย์ใช้อาการสูญเสียการได้กลิ่นเป็นเกณฑ์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนที่มีความผิดปรกติทางการรับกลิ่น 1-7 วัน และผู้ที่ไม่ได้กลิ่นระหว่างถูกกักตัว เนื่องจากพบข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูญเสียการได้กลิ่นกับผู้ป่วยโควิด-19 โดยผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีอาการนี้ร่วมด้วยถึง 2 ใน 3 ส่วนผู้ป่วยโควิดที่มีอาการอื่น ๆ เช่น ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล จะมีอาการสูญเสียการได้กลิ่นเป็นอาการหลักถึง 30% โดยในประกาศระบุว่า

       เนื่องด้วยมีงานวิจัยและรายงานของผู้ป่วยมากขึ้นเรื่อยๆ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาการสูญเสียการได้กลิ่น (anosmia) กับผู้ป่วยโควิด โดยพบว่า

-ผู้ป่วยโรค COVID-19 (หมายถึงมีผลตรวจเป็นบวกแล้ว) พบมี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ได้ถึง 2 ใน 3

-ผู้ป่วยโรค COVID-19 ที่มีอาการอื่นๆ (ไข้ ไอ เจ็บคอ คัดจมูก น้ำมูกไหล) ไม่มาก จะพบว่ามี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) เป็นอาการหลักถึงร้อยละ 30

ทางราชวิทยาลัยฯ จึงขอให้สมาชิกแพทย์หู คอ จมูก ให้ความสำคัญกับอาการดังกล่าว และมีข้อแนะนำดังนี้

1.พิจารณาตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในกรณีต่อไปนี้

– ผู้ป่วยที่พบว่ามีอาการ sudden isolated anosmia ภายใน 1-7 วัน

– ผู้ที่มี anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ระหว่างการถูกกักตัว

2.ทั้งนี้ให้พิจารณางดการใช้ยาสเตียรอยด์ชนิดกินเพื่อรักษา anosmia (อาการสูญเสียการได้กลิ่น) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้

QLIjcJ.jpg

Must Read

ปศุสัตว์เชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ

สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตรวจเข้มป้องกันการลักลอบนำสุกรเข้ามาในประเทศ วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธ์ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำให้ต้องมีการคัดทิ้งและทำลายสุกรไปแล้วกว่า 200 ล้านตัว สร้างความเสียหายต่ออุตสาหกรรมการผลิตสุกรเป็นอย่างมาก และเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา...
error: Alert: Content is protected !!