เชียงใหม่ระดมพล เคลียร์ตอไม้และต้นไม้ที่ยังติดไฟเพื่อให้ดับสนิท ป้องกันการล้มของต้นไม้ไม่ให้เกิดไฟลุกขึ้นมาอีก

1264

เชียงใหม่ระดมพล เคลียร์ตอไม้และต้นไม้ที่ยังติดไฟเพื่อให้ดับสนิท ป้องกันการล้มของต้นไม้ไม่ให้ไฟลุกขึ้นมาอีก

     เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้จัดกำลัง กว่า 200 นาย เข้าปฏิบัติภารกิจการดับตอ ให้สนิทเพื่อไม่ให้เกิดกลุ่มควัน ซึ่งได้เข้าเคลียร์ตอไม้และต้นไม้ที่ยังติดไฟ ป้องกันการล้มของต้นไม้ ไม่ให้ไฟลุกขึ้นมาอีก และป้องกันเกิดไฟป่าในพื้นที่ ประทุขึ้นมาอีก โดยมี นายสุเจตน์ มงคลไชยสิทธิ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการควบคุมไฟป่าเชียงใหม่(พื้นที่รอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์) ลงพื้นที่ติดตามและสั่งการในพื้นที่ ตามข้อสั่งการอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ จำนวน 7 จุด ดังนี้

1. บริเวณนาไร่หลวง บ้านขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
2. บริเวณสำนักสงฆ์ขุนช่างเคี่ยน ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
3. บริเวณแหลมสน – สะพานขาว ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
4. บริเวณหลังวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ – วัดผาลาด ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
5. บริเวณหอดูดาว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
6. บริเวณน้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
7. บริเวณปางควาย ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ เบื้องต้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 วัน เพื่อให้แน่ใจว่าดับสนิท

666674
666675
666676
666677
666678
666679
666680
666681