แจ้งวางแผนการเดินทาง ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาออกเมืองตั้งแต่แยกข่วงสิงห์-แยกเทพปัญญา มีการก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดิน

7488

แจ้งวางแผนการเดินทาง ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ขาออกเมืองตั้งแต่แยกข่วงสิงห์-แยกเทพปัญญา มีการก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดิน

แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ขาออกเมือง ตั้งแต่แยกข่วงสิงห์ ถึงแยกเทพปัญญา เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้าง กลุ่ม Consortium ศรีชลธร และอินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ เป็นผู้ก่อสร้างสายส่งเคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 กิโลโวลท์ บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 จํานวน 4 วงจร และงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้า 22 กิโลโวลท์ เป็น เคเบิ้ลใต้ดิน ช่วงลอดแม่น้ําปิง บริเวณสะพานป่าตัน เริ่มส่งมอบพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กําหนดสัญญา 360 วัน ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 12 ธันวาคม 2563 นั้น

blank

      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้รับอนุญาตจากกรมทางหลวงให้ดําเนินการก่อสร้าง ในพื้นที่เขตทางหลวง แผ่นดิน หมายเลข 11 (กม.557+617 ถึง กม.560+546 ด้านซ้าย และขวาทาง), หมายเลข 107 (กม.4+172 ถึง กม.4+860 ด้านซ้ายทาง) และ หมายเลข 1001 (กม.0+000 ถึง กม.0+181 ด้านขวาทาง) เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 แล้ว โดยผู้รับจ้าง มีแผนเข้าดําเนินการ ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

 

       เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางสัญจรในเส้นทางดังกล่าวได้รับทราบ เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสายส่ง เคเบิ้ลใต้ดินระบบ 115 กิโลโวลท์ (แยกข่วงสิงห์ ถึง แยกโรงพยาบาลเทพปัญญา) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้ทางสัญจรในเส้นทาง ดังกล่าวได้รับทราบเพื่อวางแผนการเดินทางในเส้นทางดังกล่าว

blank blank

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank