ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า เน้นย้ำมาตรการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสั่งการให้เพิ่มชุดลาดตระเวน เพื่อลดจุด Hotspot

419
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่า เน้นย้ำมาตรการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ และสั่งการให้เพิ่มชุดลาดตระเวน เพื่อลดจุด Hotspot

วันนี้ (6 เม.ย.63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เพื่อติดตามสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนอำเภอที่เกิดจุด Hotspot สูงที่สุดเมื่อวานนี้ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภออมก๋อย เชียงดาว แม่แจ่ม แม่วาง และอำเภอสะเมิง รายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการดำเนินการในการดับไฟในพื้นที่ และในเช้าวันนี้ ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรายงานจุด Hotspot ที่เกิดขึ้น จำนวน 129 จุด เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 76 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 52 จุด และพื้นที่อื่นๆ อีก 1 จุด ซึ่งได้สั่งการทุกพื้นที่เข้าดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลอย่างใกล้ชิด

S 95330369

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้นำข้อมูลมาปรับแผนแบบรายวัน อย่าให้เกิดจุดไหม้ซ้ำซากต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารเพื่อให้กลุ่มชาติพันธุ์เข้าใจถึงกระบวนการทำงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมให้เพิ่มชุดลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆ โดยอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากผู้ที่เชี่ยวชาญในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาชีพเก็บหาของป่า รวมทั้งใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และการลงพื้นที่ในชุมชน เพื่อลดการเกิดจุด Hotspot ในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายให้การชี้เบาะแสผู้ลักลอบเผาป่า เพื่อจับกุมมาดำเนินคดี

S 95330378

ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือทั้ง 25 อำเภอ สำรวจพื้นที่ทำกินของราษฎรในทุกพื้นที่ โดยให้สำรวจลึกไปถึงในระดับตำบล หมู่บ้าน รวมไปถึงจำนวนเชื้อเพลิงที่มีอยู่ เพื่อการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เพื่อไม่ให้ชาวบ้านในพื้นบริหารจัดการเชื้อเพลิงพร้อมกันในทุกพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ จะได้มีการประชุมกับทุกอำเภออีกครั้ง เพื่อวางแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลังช่วงสิ้นสุดการประกาศห้ามเผาของจังหวัดเชียงใหม่

S 95330383

ในส่วนของการดับไฟในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้นำรถฉีดน้ำเข้าไปฉีดน้ำในจุดที่ไฟยังคุกรุ่นอยู่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการลุกไหม้ซ้ำอีก ส่วนการใช้เฮลิคอปเตอร์เข้าสนับสนุนการดับไฟ เมื่อวานนี้ได้นำเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าปฏิบัติงานที่อำเภอแม่ริม ซึ่งผลการปฏิบัติงานผ่านไปด้วยดี และวันนี้จะได้ดำเนินการขึ้นบินเพื่อดับไฟป่าตามจุดต่างๆ ที่เกิด Hotspot โดยพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น ระยะทางปฏิบัติการไม่ไกลเกินไป มีแหล่งน้ำใกล้เคียง และคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลัก

S 95330377

S 95330380

S 95330373

S 95330374

S 95330372

S 95330375

S 95330376

S 95330379

S 95330382

S 95330384
S 95330385

 

*********

ศราวุธ เจิมจันทร์ ..ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
6 เมษายน 2563

Facebook Comments