Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการ อปท. จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หลังรถโดยสารสาธารณะประกาศหยุดให้บริการ

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการ อปท. จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หลังรถโดยสารสาธารณะประกาศหยุดให้บริการ

-

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งการ อปท. จัดรถรับ-ส่งประชาชนที่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล หลังรถโดยสารสาธารณะประกาศหยุดให้บริการ

     วันนี้ (6 เม.ย. 63) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ กำหนดแนวทางในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ให้ทุกอำเภอถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะได้หยุดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำให้ประชาชนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางไปรักษาตัว หรือพบแพทย์ยังโรงพยาบาลต่างๆ ได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มดังกล่าว ให้อำเภอทุกอำเภอแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่จัดเตรียมรถของส่วนราชการ ในการรับ-ส่งประชาชนในการเดินทางไปโรงพยาบาลหรือพบแพทย์

Must Read

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563...
error: Alert: Content is protected !!