ตำรวจ สรุปผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 5 เม.ย. จำนวน 52 ราย

591
ตำรวจเชียงใหม่ พรก.ฉุกเฉิน

ตำรวจ สรุปผลการจับกุมผู้ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ภ.จว.เชียงใหม่
ประจำวันที่ 5 เม.ย. 63
จับกุม
1. สภ.เมืองเชียงใหม่ 10 ราย
2. สภ.ภูพิงค์ราชนิเวศ 3ราย
3. สภ.ช้างเผือก 14 ราย
4. สภ.แม่ปิง 9 ราย
5. สภ.สันป่าตอง 1 ราย
6. สภ.แม่ริม 3 ราย
7. สภ.แม่อาย 1 ราย
8. สภ.ฮอด 2 ราย
9. สภ.แม่แตง 1 ราย
10. สภ.เชียงดาว 5 ราย
11.สภ.สันทราย 3 ราย
รวม 52 ราย
โดยแบ่งเป็น
– ออกนอกเคหะสถานโดยไม่มีเหตุสมควร จำนวน 44 ราย
– ร่วมกันชุมนุม มั่วสุม ในสถานที่แออัด จำนวน 8 ราย

Facebook Comments