Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

-

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่วางมาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในอาคารอำนวยการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดเชียงใหม่เข้มมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อความปลอดภัยของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนผู้มาใช้บริการ

จากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งเป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย และเป็นอันตรายอย่างมาก เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ซึ่งแต่ละวันมีจำนวนมาก ทางจังหวัดได้วางมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยก่อนที่จะเข้ามาภายในอาคารอำนวยการ มีอ่างล่างมือ น้ำยาล้างมือ และกระดาษทิชชู จัดเตรียมไว้ให้บริการ และมีเครื่องแสกนวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้ามาภายในอาคารทุกคน

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการงดการรับ – ส่งสิ่งของ/สินค้า/อาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งซื้อทางออนไลน์ทุกชนิดไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้ามาในบริเวณอาคารอำนวยการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งมาตรการต่างๆ เหล่านี้ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

มาตรการเข้มคัดกรองผู้ที่เข้ามาภายในศาลากลางจังหวัด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019

/////////////

นันธิกา กิจปาโล/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 เมษายน 2563

Must Read

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว

ดีเดย์ 29 ม.ค. 64 คนไทยทุกคนขอปลูก “กัญชง” ได้แล้ว ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ได้ลงนามในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563...
error: Alert: Content is protected !!