กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท (3 เดือน) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

12438

กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท (3 เดือน)

    กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป

Facebook Comments