เชียงใหม่เข้ม!! ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากที่พัก 22.00-04.00 น. พร้อมตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั่วพื้นที่ หากพบเจอผู้ฝ่าฝืน มีโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย

9703

เชียงใหม่เข้ม!! ประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกจากที่พัก 22.00-04.00 น. พร้อมตั้งจุดตรวจครอบคลุมทั่วพื้นที่ หากพบเจอผู้ฝ่าฝืน มีโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย

     เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 3 เมษายน 2563 รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณลายอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ .เมืองเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานการปล่อยแถว การบูรณาการของ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จำนวน 162 นาย ในการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวในวันนี้เป็นวันแรก ตั้งแต่เวลา 22.00 น. จนถึง 04.00 น. เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

     โดยทาง นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในที่เขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และได้ออกข้อกำหนด (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 และข้อกำหนดฉบับที่ 2 ลงวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่ได้ออกคำสั่ง เพื่อติดตามป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และเนื่องจากข้อกำหนดได้มีการห้ามบุคคลทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้าน และมีความจำเป็นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกอบหรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งเป็นมาตรการความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติได้โดยเร็ว

     จังหวัดเชียงใหม่จึงได้บูรณาการกับทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการระดมกำลังร่วมกันออกตรวจและตั้งด่านตรวจบังคับใช้กฎหมายให้ครอบคลุมทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มาตรการตามความจำเป็นเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยุติได้โดยเร็ว จึงมีการใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน และหากพบผู้กระทำการฝ่าฝืนก็จะต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย

     ทางด้าน พล...พิเชษฐ จีระนันตสิน บก..จว.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำหรับการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทางเจ้าหน้าที่ ทหาร ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการตั้งจุดตรวจ โดยเน้นหนักในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งได้มีการกระจายกำลังกันครอบคลุมพื้นที่ โดย 38 โรงพัก 38 จุด และมีด่านตรวจในพื้นที่รวมทั้งสิ้น 47 จุดด้วยกัน ซึ่งในวันนี้ถือเป็นการดำเนินการตามมาตรการเป็นวันแรก ก็จะต้องมีความเข้มข้น และหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดฝ่าฝืนหรือไม่ทำตามข้อบังคับ และไม่ได้เป็นบุคคลยกเว้นตามที่ได้มีการกำหนดไว้แล้วนั้นก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นจึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ได้มีการประกาศออกมาแล้ว โดยตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. จะต้องอยู่แต่ในเคหสถานเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

ปล่อยแถว เคอร์ฟิว

Live ‼️ ตำรวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ , มทบ.33 , ภ.จว.เชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปล่อยแถวการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ตามข้อกำหนดห้ามประชาชนออกนอกเคหะสถาน ตามความในพระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ ระหว่างเวลา 22.00 น. – 04.00 น. น.ของวันรุ่งขึ้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่•ไม่พลาดเพจนี้ CM108.com เชิญ‼️กดติดดาว ⭐️ หรือ See First เห็นโพสต์ก่อน รับรองไม่พลาดเรื่องราว-ข่าวสารจากเพจนี้———• ข่าวย้อนหลัง : CM108.com• กลุ่มเฟซบุ๊ก CM108 : https://www.facebook.com/groups/cm108/• LINE OpenChat CM108 : line.me/ti/g2/OGUXX9M6K3

โพสต์โดย จังหวัดเชียงใหม่ CM108.com เมื่อ วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2020