เชียงใหม่ใช้ช่องทางสื่อสารสถานการณ์โควิด-19 ทาง Facebook Page : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

535
ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ใช้ช่องทางสื่อสารสถานการณ์โควิด-19 ทาง Facebook Page : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ใช้ช่องทางการสื่อสารสร้างความเข้าใจในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทาง Facebook Page : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นช่องทางที่สื่อสารให้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันสถานการณ์กับประชาชน  นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ได้เกิดภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่หลากหลาย อาจทำให้เกิดความสับสนแก่ประชาชน และสร้างความตื่นตระหนกขึ้นได้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในภาวะไม่ปกติภายในพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องอย่างเร่งด่วนแก่ประชาชน เพื่อให้ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

จึงขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกท่าน ติดตามข้อมูลสถานการณ์และมาตรการต่างๆ ที่ทางจังหวัด ได้ดำเนินการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ได้ ในช่องทางการติดต่อของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ (ศ.ข.ฉ.ก.) ได้แก่ Facebook Page : ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่ หรือสมัครเข้ากลุ่มไลน์ @cmupdate เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารได้เช่นเดียวกัน พร้อมทั้งขอให้ติดตามรับฟังการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ประจำวัน ในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจของจังหวัดเชียงใหม่

***************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
3 เมษายน 2563