ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งบังคับใช้กฎหมายจัดการปัญหาไฟป่าอย่างเด็ดขาด เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง

1136

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กำชับทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เสี่ยง พร้อมบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ป้องกันการเผาซ้ำในพื้นที่

      วันนี้ (3 เมษายน 2563) นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนจาก มทบ.33 กองบิน 41 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมป่าไม้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม และได้ให้อำเภอที่เกิดจุดความร้อนมากที่สุด 5 อำเภอ คือ อำเภอแม่แจ่ม อมก๋อย แม่แตง เชียงดาว และอำเภอจอมทอง รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

     สำหรับสถานการณ์หมอกควันไฟป่าเช้าวันนี้ (3 เม.ย.63) มีรายงานพบจุดความร้อน 571 จุด เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 258 จุด ป่าอนุรักษ์ 294 จุด อื่นๆ 19 จุด โดยได้รับการสนับสนุนอากาศยานจำนวน 5 ลำ จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ 2 ลำ ปภ. 1 ลำ กองทัพอากาศ 1 ลำ หน่วยบินกรมฝนหลวง 1 ลำ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ UAV จากกองทัพอากาศ ปฏิบัติการขึ้นบินด้วย

blank

      นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ย้ำให้ทุกอำเภอบูรณาการกับหน่วยหลัก เข้าไปสร้างความเข้าใจและการรับรู้ พร้อมทั้งขอความร่วมมือชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ เขตป่าอนุรักษ์ และเขตป่าสงวน ให้อยู่ภายใต้การดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ใช้มาตรการทางกฎหมายควบคู่กันไป และเร่งรัดทุกอำเภอในการแจ้งความดำเนินคดี รวบรวมพยานหลักฐานในแต่ละพื้นที่ กรณีเขตป่าสงวนที่เป็นพื้นที่ป่าทำกิน ให้แจ้งชื่อเจ้าของพื้นที่ให้กับตำรวจ และรายงานศูนย์บัญชาการฯ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเร็ว และขอให้ปฏิบัติตามแนวทางที่จังหวัดได้สั่งการอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่สั่งการเด็ดขาดโดยให้ 17 จังหวัดภาคเหนือ จุดความร้อนต้องเป็น 0 ภายในสัปดาห์นี้

blank

     ด้าน นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอใช้ชุดลาดตระเวนประจำหมู่บ้าน เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ สร้างการตระหนักรู้กับพี่น้องประชาชน และเมื่อหลังจากประกาศจังหวัดเชียงใหม่สิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2563 แล้ว จะได้มีการดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงโดยใช้หลักวิชาการ ซึ่งทางจังหวัดได้เตรียมแผนรองรับไว้เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ ยังแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกฝ่าย ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ชีวิตอยู่ในป่า ทั้งเรื่องการอาศัย และอาหารที่รับประทาน เนื่องจากในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนคำนึงถึงสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร อีกทั้งการประจำการอยูในพื้นที่ป่าด้วย