เมญ่าฯ ปันน้ำใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

369

เมญ่าฯ ปันน้ำใจร่วมบริจาคน้ำดื่มให้กับจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา คุณภัทร ขันธะชวนะ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเมญ่าไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ได้เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่ม ให้กับ ร้อยตำรวจเอก ธนรัชต์ เส็งเรียบ ตำแหน่ง สว.จร.สภ.สารภี จว.เชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวัง และสังเกตอาการของผู้เดินทาง และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดต่อโรค ในจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อำเภอสารภี ขาเข้า บริเวณหน้าปั๊มน้ำมัน ปตท.สารภี ( ถนนเชียงใหม่ – ลำพูน )

162010

สำหรับจุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 6 จุดด้วยกัน ได้แก่ 1.สภ.สารภี ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณหน้า ปั้ม ปตท.สารภี ขาเข้า (ถนนเชียงใหม่-ลำพูน) 2.สภ.ดอยสะเก็ด ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณหน้า สภ.ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด 3.สภ.แม่อาย ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณตู้ยาม แสนสุข ต.ท่าตอน อ.แม่อาย 4.สภ.ฮอด ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามตำรวจทางหลวงฮอด อ.ฮอด 5.สภ.แม่แตง ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามบ้านไร่ อ.แม่แตง 6.สภ.ดอยเต่า ตั้งจุดตรวจฯ บริเวณตู้ยามท่าเดี่อ อ.ดอยเต่า ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ยังคงขาดแคลนอาหารและน้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ผู้ที่สนใจร่วมบริจาคสามารถติดต่อได้ที่จุดตรวจบูรณาการคัดกรองควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ทั้ง 6 จุด

162011