เตือนชาวเชียงใหม่ เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน อาจมีฝนตกหนักและลูกเห็บ ช่วง 3-5 เมษายนนี้

8060

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เตือนพี่น้องประชาชนเฝ้าระวังการเกิดพายุฤดูร้อน ซึ่งอาจมีฝนตกหนักและมีลูกเห็บ ในช่วง 3-5 เมษายนนี้ พร้อมสั่งทุกอำเภอจัดกำลังเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

     นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ว่า ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายนนี้ บริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง รวมถึงอาจมีพายุฝนเกิดขึ้นได้ ประกอบกับอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเตียงเหนือ ภาตะวันออก และภาคกลาง จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ ได้เฝ้าระวังอันตรายจากการเกิดฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้อยู่ในที่พัก หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ในส่วนของเกษตรกร ควรวางแผนการเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมทั้งเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชน ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่เร่งกระจายข่าวสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อมออกปฏิบัติการ ในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง ภายใต้รูปแบบทีมประชารัฐ และเข้าสำรวจความเสียหาย ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทันที พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ทราบ