เชียงใหม่ฝุ่นพิษยังคลุมเมือง PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก เช้านี้พบจุดความร้อน 333 จุด

2571

เชียงใหม่ฝุ่นพิษยังคลุมเมือง PM2.5 พุ่งสูงอันดับ 1 ของโลก เช้านี้พบจุดความร้อน 518 จุด

     วันที่ 2 เมษายน 2563 รายงานคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงเวลา 12.00 น. พบว่าจังหวัดเชียงใหม่ มีค่า PM2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานทุกจุดตรวจวัด อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก มีฝุ่นควันหนาปกคลุมเมืองหนาแน่น

    โดยเว็บไซต์ AirVisual เว็บไซต์ตรวจเช็คค่าคุณภาพอากาศชื่อดังของโลก ได้จัดอันดับเมืองที่อากาศแย่ที่สุดในโลก เมื่อเวลา 12.03 น. โดยเชียงใหม่อยู่อันดับ 1 ของโลก

     ทางด้านศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ รายงานแจ้งจุด Hotspot วันที่ 2 เม.ย. 63 (รอบเช้า) จำนวน 333 จุด อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 149 จุด ป่าอนุรักษ์ 172 จุด เขต สปก. 6 จุด ชุมชนและอื่นๆ 6 จุด

     จากค่าฝุ่นควัน PM2.5 ที่พุ่งสูงอยู่ในพื้นที่เชียงใหม่ขนาดนี้ จึงแจ้งเตือนประชาชนให้งดกิจกรรมภายนอกอาคาร และสวมใส่หน้ากากป้องกันด้วย

15858038412641585804031424S 10764296S 10764294S 10764297