(1 เม.ย.) จังหวัดเชียงราย เข้มขึ้น มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ การเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย โดยมีเงื่อนไขตามนี้

“จังหวัดเชียงราย เข้มขึ้น”
มีคำสั่งห้ามเข้าพื้นที่ การเข้า-ออก จังหวัดเชียงราย เงื่อนไขตามนี้
‼️ผู้ที่ไม่แสดงเหตุผลความจำเป็น ในการเข้าจังหวัด
‼️ห้ามบุคคลที่ไม่สวมใส่หน้ากาก
เข้าจังหวัด
‼️ห้ามผู้ปฏิเสธการคัดกรองเข้าจังหวัด
และข้อห้ามอื่น ตามประกาศ
ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันนี้เป็นไป

โควิด จังหวัดเชียงราย
ห้ามเข้า จังหวัดเชียงราย