1 เม.ย. จังหวัดลำพูน พบผู้ติดเชื้อโควิด รายใหม่ 1 ราย สะสม 4 ราย จิ้มดูข้อมูลของผู้ป่วยของแต่ละรายได้ที่นี่

โควิด ลำพูน

📌📌 สรุปข้อมูลผู้ติดเชื้อลำพูน 1 เมษายน 2563 พบผู้ติดเชื้อใหม่ 1 ราย สะสม 4 ราย

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ที่ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน และนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โสภณ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพิ่มเติม 1 ราย รวมพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน สะสม 4 ราย ผู้ป่วยรายที่ 4 เป็นเพื่อนร่วมงานของผู้ป่วยรายที่ 3 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

📌📌ผู้ป่วยรายที่ 1 ชายไทย อายุ 39 ปี เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซีย ผู้สัมผัสใกล้ชิดคือแม่ ผลตรวจแม่ยืนยันไม่ติดเชื้อ ผู้โดยสารเที่ยวบินร่วมรายงานตัวแล้ว 3 ราย อาการทั่วไปยังปกติดี ไม่รุนแรง หมอให้การรักษาตามอาการ

📌📌ผู้ป่วยรายที่ 2 ชายไทย อายุ 30 ปี ทำงานสถานบันเทิงในจังหวัดเชียงใหม่ สัมผัสใกล้ชิดกับคน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 บุคคลในครอบครัว 5 คน ประกอบด้วย ภรรยา,ลูก,แม่,พี่สาว,พี่เขย มีเพียงภรรยาที่ผลตรวจยืนยันพบเชื้อ สัมผัสใกล้ชิดคุณหมอที่รับการรักษาอาการป่วย พร้อมเจ้าหน้าที่ในคลินิก จำนวน 6 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด สัมผัสใกล้ชิดกลุ่มเพื่อนที่มารับประทานหมูกระทะด้วย อีก 5 คน ผลตรวจไม่พบเชื้อทั้งหมด อาการทั่วไปยังปกติดี ไม่รุนแรง หมอให้การรักษาตามอาการ

📌📌ผู้ป่วยรายที่ 3 เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายที่ 2 ทำงานอยู่ที่บริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 15 – 28 มีนาคม 2563 ไปทำงานตามปกติ แต่ไม่ได้เดินทางไปที่อื่นใด ทำงานเสร็จแล้วกลับบ้าน แม่เป็นผู้จ่ายตลาด (ผลตรวจแม่ยืนยันไม่พบเชื้อ) ผู้สัมผัสใกล้ชิดคือกลุ่มเพื่อร่วมงาน ในที่ทำงานมีเพื่อนร่วมงานจำนวน 11 คน แยกเป็น 2 ส่วน กลุ่มแรกเพื่อนร่วมงานคนละแผนกอีกจำนวน 9 คน อยู่ในการดูแลของแพทย์ รอผลตรวจ ส่วนที่สองคือกลุ่มเพื่อนที่ทำงานใกล้ชิดอยู่ในแผนกเดียวกัน จำนวน 2 ราย ผลตรวจไม่พบเชื้อ 1 คน พบเชื้อ 1 คน ซึ่งถือเป็นผู้ป่วยรายที่ 3 ของจังหวัดลำพูน

📌📌ผู้ป่วยรายที่ 4 หญิงไทย อายุ 32 ปี เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อรายที่ 3 เป็นเพื่อนร่วมงานในห้องเดียวกัน ดูดน้ำกระติกเดียวกัน มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มคนใน 4 ส่วน ดังนี้

– ส่วนที่ 1 กลุ่มคนในครอบครัว สัมผัสใกล้ชิดกับสามี ขณะนี้อยู่ในการกำกับของแพทย์และส่งตัวอย่างตรวจ รอผลตรวจ สามีทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในบริเวณใกล้เคียงกันกับผู้ป่วยรายที่ 4 (ไม่ใช่โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม) มีเพื่อนร่วมงาน จำนวน 16 คน ทีมควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรคของโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน เข้าสอบสวนและกำกับติดตาม ให้ดำเนินการกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วันแล้ว

– ส่วนที่ 2 กลุ่มเพื่อนที่ทำงานเดียวกัน แบ่งเป็น 2 ส่วน เพื่อนที่ทำงานใกล้ชิด 1 คน เพื่อนที่ทำงานคนละแผนกกัน 9 คน รวมเป็น 10 คน ซึ่งถือเป็นเพื่อนที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายที่ 3 และ 4 นายอำเภอ จะดำเนินการออกคำสั่งกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

– ส่วนที่ 3 กลุ่มผู้มารับบริการบริษัทขนส่งเอกชน สาขานิคมลำพูน ซึ่งเป็นสถานที่ทำงานของผู้ป่วยรายที่ 3 และ 4 ระหว่างวันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563 และวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น. และ เวลา 13.00 – 17.00 น. เจ้าหน้าที่ได้นำข้อมูลจากการมาใช้บริการมาประกอบการติดตามตัวให้เข้ามาอยู่ในระบบเฝ้าระวังทางการแพทย์ในโรงพยาบาลลำพูน จึงไม่มีการประกาศแจ้งติดตามให้รายงานตัว

ส่วนที่ 4 กลุ่มผู้มารับบริการ ณ สถานที่ที่ผู้ป่วยรายที่ 4 เข้าไปใช้บริการ มีข้อแนะนำให้แยกตนเองและสังเกตอาการใกล้ชิดเป็นเวลา 14 วัน หากมีไข้ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน สถานที่ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ให้ผู้มาใช้บริการในสถานที่ต่างๆ แยกกักตนเองที่บ้าน เฝ้าระวังสังเกตอาการอย่างใกล้ชิด ลงวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้แก่

•ร้าน Mister donut และร้าน Dairy queen ที่ ห้างสรรพสินค้า Big C ลำพูน เมื่อวันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563 และวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น.
•ตลาดสันปูเลย หมู่ที่ 13 บ้านสันปูเลย ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน ระหว่างวันที่ 16 – 21 มีนาคม 2563 และวันที่ 23 – 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ส่วนแม่ค้ารายที่สัมผัสใกล้ชิด นำเข้าระบบติดตามอาการในความดูแลของแพทย์

ทั้งนี้ สถานการณ์จังหวัดลำพูน ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 มีผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด- 19 สะสมจำนวน 4 ราย ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค สะสม จำนวน 84 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2 ราย

ศูนย์ข่าวโควิด 19 ลำพูน
1 เมษายน 2563