Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ (มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

(มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

-

(มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

     วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นายชัยพร สิงคราช ประธานสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่เขตติดต่อระหว่าง เทศบาลสันผีเสื้อ กับ เทศบาลหนองจ๊อม บริเวณ สี่แยกลิขิตชีวัน หมู่บ้านเลควิลลปาร์ค 2 เป็นพื้นที่โล่งมีเศษไม้ใบหญ้าแห้งกำลังลุกใหม้ ทำให้เกิดกลุ่มควันเป็นจำนวนมาก จึงได้เฝ้าระวังเหตุเพลิงให้บ้านเรือนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก อบจ. เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม และสันผีเสื้อ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการระเบิดหม้อแปลงของเสาไฟฟ้าหรือมีผู้ลักลอบเผา ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบหาสาเหตุต่อไป ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเตชะ โมราวัลย์ โดรนจิตอาสา ที่มาช่วยบินสำรวจพื้นที่เพลิงไหม้เพื่อประเมินสถานการณ์จุดเพลิงไหม้ได้ทันเหตุการณ์

S 12746961
S 12746962
S 12746965
S 12746969
S 12746971
S 12746954
S 12746956
S 12746957
S 12746958
S 12746959
S 12746960
S 12746973
S 12746974
S 12746975

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!