Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ (มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

(มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

-

(มีคลิป Video) ไฟไหม้หญ้าเป็นวงกว้าง บริเวณใกล้แยกลิขิตชีวัน เจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าดับไฟและควบคุมไว้ได้ก่อนลุกลามหนัก

     วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรี นายชัยพร สิงคราช ประธานสภาฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ป้องกันเทศบาลตำบลสันผีเสื้อ เข้าพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้พื้นที่เขตติดต่อระหว่าง เทศบาลสันผีเสื้อ กับ เทศบาลหนองจ๊อม บริเวณ สี่แยกลิขิตชีวัน หมู่บ้านเลควิลลปาร์ค 2 เป็นพื้นที่โล่งมีเศษไม้ใบหญ้าแห้งกำลังลุกใหม้ ทำให้เกิดกลุ่มควันเป็นจำนวนมาก จึงได้เฝ้าระวังเหตุเพลิงให้บ้านเรือนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงร่วมกับ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจาก อบจ. เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่โจ้ เทศบาลฟ้าฮ่าม เทศบาลตำบลหนองจ๊อม และสันผีเสื้อ สาเหตุคาดว่าเกิดจากการระเบิดหม้อแปลงของเสาไฟฟ้าหรือมีผู้ลักลอบเผา ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้สืบหาสาเหตุต่อไป ทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากคุณเตชะ โมราวัลย์ โดรนจิตอาสา ที่มาช่วยบินสำรวจพื้นที่เพลิงไหม้เพื่อประเมินสถานการณ์จุดเพลิงไหม้ได้ทันเหตุการณ์

S 12746961
S 12746962
S 12746965
S 12746969
S 12746971
S 12746954
S 12746956
S 12746957
S 12746958
S 12746959
S 12746960
S 12746973
S 12746974
S 12746975

Must Read

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย “น้ำปู” กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ “มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค” ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก

สมาคมวิทยาการวัชพืชฯ เผย "น้ำปู" กินได้ มีค่าสารตกค้างที่น้อยมากและไม่เป็นอันตราย โต้ "มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค" ให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนทำสังคมตื่นตระหนก        จากกรณีที่ทางศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยผลการตรวจวิเคราะห์พบการตกค้างของสารพาราควอตจำนวน 8 ตัวอย่าง จากจำนวน 24 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 33  หรือ 1 ใน 3 ของตัวอย่างที่สุ่มตรวจทั้งหมด ใน 6 จังหวัด  โดยตัวอย่างทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยของการตกค้างพาราควอตเป็นจำนวน 0.04275 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นั้น -ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค พบสารพาราควอตในน้ำปู 33% จาก 24 ตัวอย่างใน 6 จังหวัดภาคเหนือ       ล่าสุดทางสมาคมวิทยาการวัชพืชแห่งประเทศไทย...
error: Alert: Content is protected !!