Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

-

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน  “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)” เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-1
ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/GSBpr30
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ

Must Read

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงินรางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563...

ม.แม่โจ้ กวาดรางวัล 3 G ทอง และ 1 G เงิน รางวัลประเมินสำนักงานสีเขียว ปี 2563 (Green Office) ระดับประเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) และระดับดีมาก (G เงิน)...
error: Alert: Content is protected !!