ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

1876
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ

ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19

ธนาคารออมสิน เปิดลงทะเบียนและยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉิน  “โครงการสินเชื่อฉุกเฉิน (สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ)” และ “โครงการสินเชื่อพิเศษ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)” เพื่อช่วยผู้มีอาชีพอิสระ และผู้มีรายได้ประจำ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-1
ลงทะเบียนพร้อมกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์ในเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น เริ่มวันที่ 15 เมษายน 2563 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: http://bit.ly/GSBpr30
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ
Facebook Comments