เริ่มแล้ววันนี้กับกิจกรรม PROMENADA SHARE FOOD ❤️ SHARE LOVE แจกข้าวกล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

586
กิจกรรม PROMENADA SHARE FOOD SHARE LOVE

เริ่มแล้ววันนี้กับกิจกรรม PROMENADA SHARE FOOD ❤️ SHARE LOVE แจกข้าวกล่องให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19

เริ่มแล้ววันนี้กับกิจกรรม PROMENADA SHARE FOOD ❤️ SHARE LOVE แจกข้าวกล่องแห่งความปรารถนาดี ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 โดยมีผู้ที่สนใจทยอยเข้ามารับข้าวกล่องกันอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าข้าวกล่องจะหมด (ของมีจำนวนจำกัด) ณ บริเวณหน้าอาคารเอ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ทั้งนี้ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนและแบ่งปันความอร่อยโดย ร้านมุมอร่อยและร้านพอเพียง ซึ่งเป็นร้านค้าที่เปิดให้บริการภายในศูนย์การค้าฯ นั่นเอง

200401 0019

และสืบเนื่องจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในประเทศไทย ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรมการทำหน้ากากที่มีแผ่นกระบังป้องกันใบหน้า (Face shield mask) ซึ่งเป็นการช่วยกันทำจากฝีมือพนักงานของศูนย์การค้าฯ เอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลสันกำแพง และ โรงพยาบาลจอมทอง กิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนเป็นต้นไปจนกระทั้งถึงสิ้นเดือน โดยได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจาก Depa Co-working Space ชั้นจี อาคารบี และเมื่อมีการผลิตเสร็จสิ้นได้ตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ทางศูนย์การค้าฯ ก็จะได้ทำการส่งมอบให้กับโรงพยาบาลดังกล่าวโดยเร็วที่สุด

200401 0001
200401 0002
200401 0003
200401 0004
200401 0005
200401 0007
200401 0008
200401 0009
200401 0010
200401 0011
200401 0012
200401 0013
200401 0014
200401 0015
200401 0016
200401 0017
200401 0018
200401 0020
200401 0021
200401 0022
200401 0023