ประกาศหยุดเดินรถฟ้าสายใต้ ‘เชียงใหม่-ดอยเต่า’ ทั้งรถตู้และรถบัสเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. นี้

ประกาศหยุดเดินรถฟ้าสายใต้ ‘เชียงใหม่-ดอยเต่า’ ทั้งรถตู้และรถบัสเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 1-30 เม.ย. นี้

     บริษัท นครพิงค์เดินรถ จำกัด ประกาศหยุดให้บริการเดินรถชั่วคราวสายเชียงใหม่-ดอยเต่า ทั้งรถตู้และรถบัส ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายน 2563 เนื่องจากระทรวงสาธารณสุขประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึงขอมีส่วนร่วมในมาตรการป้องกันโควิด-19 ด้วยความห่วงใยพนักงานและผู้โดยสารทุกท่าน